PL0Q0LR

MartaPiñolQuerol

martapq1@blanquerna.edu
Titulaciones/Asignaturas

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting