ME0C0AA

MarcMallafréCazorla

marcmc@blanquerna.edu
Titulaciones/Asignaturas

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Màster Universitari en Direcció d'Art en Publicitat.MARP-1 MARR-1

Màster Universitari en Direcció d'Art en Publicitat.MARP-1 MARR-1