AO0S0LU

LluísAnyóSayol

lluisas@blanquerna.edu
Titulaciones/Asignaturas

Grau en Cinema i Televisió

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural

Grau en Comunicació Audiovisual

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural