UL0G0AR

JordiUrgellGarcia

jordiug@blanquerna.edu
Titulaciones/Asignaturas

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Relacions Internacionals