UL0G0AR

JordiUrgellGarcia

jordiug@blanquerna.edu
Titulaciones/Asignaturas

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Màster Universitari en Comunicació Política i Social

Grau en Relacions Internacionals

Màster Universitari en Estudis Avançats d'Afers Internacionals

Màster Universitari en Comunicació Política i Social