FA0G0NA

Joan FrancescFondevilaGascón

joanfrancescfg@blanquerna.edu
Titulaciones/Asignaturas

Màster Universitari en Direcció d'Art en Publicitat.MARP-1 MARR-1

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Direcció d'Art en Publicitat.MARP-1 MARR-1

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting