PS0L0AU

JaumePerisLlimona

jaumepl@blanquerna.edu
Titulaciones/Asignaturas

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries