VA0E0AV

Francisco JavierVegaEsquerra

xavierve@blanquerna.edu
Titulaciones/Asignaturas

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Comunicació Audiovisual

Grau en Cinema i Televisió

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Grau en Periodisme

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting