VA0E0AV

Francisco JavierVegaEsquerra

xavierve@blanquerna.edu
Titulaciones/Asignaturas

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa