OX0R0OR

EnricOrdeixRigo

enricor@blanquerna.edu
Titulaciones/Asignaturas

Grau en Gestió de la Comunicació Global

Màster Internacional en Comunicació Global, Lideratge i Diplomàcia Corporativa

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting