Buscador

 • Estudios ( 0 )
 • Noticias ( 0 )
 • Profesores ( 0 )
 • Resto de la web ( 0 )

Categories esportives i mesures acadèmiques per a estudiants esportistes

A continuació et presentem les bases jurídiques que regulen l’actuació amb els esportistes d’alt nivell, la definició de les categories esportives i les mesures acadèmiques d'accés als estudis i compaginació operativa. Així com els serveis d'estudiants esportistes d'alt nivell a Blanquerna-URL.

Instal·lacions esportives Hospitalet Nord

Deportista de Alto Nivel (DAN)

 • Publicació: BOE
 • Vigència: 5 anys a partir de la publicació BOE. 7 anys per medalla Olímpica o Paralímpica
 • Requisits esportius: Representant a la Selección Española (a partir de 15 anys)
  • Campionats del Món
  • Campionats d’Europa
  • Medalla Campeonat del Món Universitari
  • Medalla als Jocs del Mediterrani
 • Petició: Al CSD mitjançant Federación Española abans de 6 meses de la finalització de la competició.
 • Documentació acreditativa: Publicació BOE vigent

Alt Nivell Català (ANC)

 • Publicació: AR no publicació/ DOGC (juliol + desembre)
 • Vigència: 3 anys AR estatal/ 1 any DOGC en vigència + pròrroga 1 any pèrdua de condició
 • Requisits esportius: ANC, Nascuts a Catalunya o veïnatge català. Barems èlit - promesa - jove:
  • JJOO/Campionat del Món.
  • Campionat d’Europa.
  • Competició Internacional.
  • Campionat d’Espanya.
  • Campionat de Catalunya.
 • Petició: Al Consell Català de l’Esport a proposta FFEECC (d’abril a octubre).
 • Documentació acreditativa: Publicació DOGC vigent.

Alt rendimento (AR)

 • Publicació: No n’hi ha
 • Vigència: Renovació de documents cada any
 • Requisits esportius:
  1. Selección Española Absoluta, dos darrers anys.
  2. Selección Española Categories inferiors, dos darrers anys.
  3. Classificats Alto Rendimiento Comunitat Autònoma
  4. Centres d’Alt Rendiment (reconeguts CSD) beca Federación Española.
  5. Programes Tecnificació tutelats per Federación Española (PNT del CSD).
  6. Programes Tecnificació tutelats Federación Española.
  7. Centres de Tecnificació (reconeguts CSD) i beca CCAA o Federació Autonómica.
 • Petició: 1 a 6. Al CSD mitjançant Federación Española corresponent. 7. Al CCE mitjançant FFEECC.
 • Documentació acreditativa: 1 a 6. Certificat exigit pel CSD. 7. Certificat expedit pel CCE

Altres categories esportives: De reconeixement per la Facultat

Aquells estudiants que, sense pertànyer a les màximes categories esportives anteriorment definides, puguin justificar ser Esportista d’Alta Dedicació en les condicions següents:

 1. Esportistes del Programa ARC sense beca (Perfeccionament, Futur o Tecnificació).
 2. Esportistes d’Alta Dedicació que competeixin a l’elit de la seva modalitat (màximes categories): lligues i divisions pels esports col·lectius o que demostrin estar entre els millors del rànquing de Catalunya, Espanya i Europa pels esports individuals, amb la participació als campionats que se’n deriven de l’esmentada situació esportiva.
servei d'atenció als esportistes d'alt nivell

Altres categories esportives: Reconeixements puntuals per a estudiants esportistes

01

Representant la Universitat o la Facultat (Campionats de Catalunya, d’Espanya i d’Europa universitaris). Reconeixement de crèdits de lliure elecció segons normativa.

02

Representant al propi club o seleccions autonòmiques o estatals: Campionats d’Espanya per Autonomies, Meetings Internacionals.

03

Participant com a integrant del cos tècnic o mèdic i jutge o àrbitre en Campionats d’Europa, Campionats d’Espanya, Campionats de Catalunya o Meetings Internacionals.

Com us ajudem des de Blanquerna? Programa de Tutoria als Esportistes d’AN

Consulta els criteris d'actuació pels esportistes d'alt nivell

 • Orientació a l’hora de matricular-se i d’escollir entre diversos itineraris.
 • Interlocutor entre l’estudiant i els professors implicats en possibles modificacions.
 • Seguiment i actualització quan no s’hagi pogut assistir a classes.
 • Tutories personalitzades per l’evolució acadèmica.
 • Lliurar a la URL (al CSD i al CAR, en cas de ser necessaris), 2 informes de valoració per cada curs acadèmic (febrer i setembre), reflectint les incidències i les actuacions derivades de la tutoria.

En el cas dels esportistes d’alta dedicació reconeguts per la Facultat s'estudien cas a cas les mesures del Programa.

Ernest Forgàs

Mesures acadèmiques de compaginació d’estudis i esport (DAN/AR/ANC)

En el cas dels esportistes d’alta dedicació reconeguts per la Facultat s'estudien cas a cas les mesures acadèmiques de compaginació.

Sense obligatorietat de complir el 80% d’assistència.

Sempre degudament justificats.

Possibilitat d’avaluar més enllà dels terminis oficials de lliurament de notes.

Amb la possibilitat de fer-los en els centres esportius on estan vinculats.

Relacionant-lo amb la seva realitat esportiva que viu com a esportista d’alt nivell.

Fora de l’entorn acadèmic institucional.

En els casos d’estudiants esportistes que fitxin per un equip de fora de Catalunya, permetre’ls de fer un seguiment mínim dels estudis (30 crèdits), a distància mitjançant plataformes com Moodle o Meet.

Assistència a alguna classe entorn canviat: canvi de torn puntual d’entrenaments, lesions, competicions, etc.

T'ajudem a pagar els estudis. Un futur a l'abast de tothom

rugby

Sol·licitud d'informacio

Deixa les teves dades i t'informarem dels nostres graus en els àmbits de la Comunicació, l'Educació, l'Esport, les Relacions Internacionals i la Salut.

logo

Excelencia es futuro