Grado en Enfermería
Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció 2 febrer 2016
grauGINF

Tots els estudiants i graduats en Infermeria poden inscriure's a la Borsa de Treball de la Facultat de Ciències de la Salut, que és un servei de la universitat que els posa en contacte amb els centres i institucions de salut i els orienta sobre les necessitats del mercat laboral i els perfils professionals més demanats.

A més de les ofertes de treball nacionals, a la Borsa de Treball de la Facultat de Ciències de la Salut arriben també ofertes de centres sanitaris europeus: d'Itàlia, França, Bèlgica, Anglaterra, etc.

El títol de graduat en Infermeria t'habilita per treballar en l’àmbit de la salut i et permet exercir la teva professió en sectors tan diferents com l'assistencial, el docent, la recerca o la gestió. La Infermeria es pot desenvolupar de forma independent, mitjançant l'exercici lliure de la professió, o bé en institucions públiques o privades com:

- Serveis de salut pública
- Atenció domiciliària
- Centres hospitalaris
- Centres d’assistència primària
- Centres de salut mental
- Centres sociosanitaris
- Centres educatius
- Centres esportius i recreatius
- Residències geriàtriques
- Centres penitenciaris
- Centres de salut laboral
- Universitat/ Docència/ Recerca
- Serveis extrahospitalaris
- Serveis de bombers

Tots els estudiants i Graduats en Infermeria poden inscriure's a la Borsa de Treball de la Facultat de Cièncias de la Salut, que és un servei de la Universitat que els posa en contacte amb els centres i institucions de salut i els orienta sobre les necessitats dels mercat laboral i els perfils professionals més demanats.

A més de les ofertes de treball nacionals, la Borsa de Treball de la Facultat de Ciències de la Salut arriben també ofertes de centres sanitaris europeus: d'Itàlia, França, Bèlgica, Anglaterra, etc.