Chercheur

  • Études ( 0 )
  • Nouvelles ( 0 )
  • Enseignants ( 0 )
  • Reste du web ( 0 )
ranking-CYD

La URL es posiciona com la 1a universitat d’Espanya en Periodisme i Comunicació, segons el Ranking CYD

24 mai 2023

En el rànquing d’àmbits de coneixement, que avalua les universitats públiques i privades, la URL es posiciona com la 1a universitat d’Espanya en Periodisme i Comunicació, i la 3a universitat catalana en l’àmbit de Ciències Polítiques (grau en Relacions Internacionals). Aquests dos àmbits els imparteix la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL. A més, la Universitat Ramon Llull destaca per 3r any consecutiu en la dimensió d’orientació internacional, amb tots els indicadors avaluats en màxim rendiment, és a dir, per sobre de la mitjana d’universitats.

La Universitat Ramon Llull (URL) és una de les 10 universitats d’Espanya amb més alt rendiment i la 5a universitat del sistema universitari català, segons el Ranking CYD elaborat per la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), que enguany arriba a la seva desena edició.

En el rànquing per àmbits de coneixement, que permet analitzar els resultats de les universitats en les diferents branques, el CYD ha avaluat 3 dels àmbits de la URL: “Ciències Polítiques”, amb relació al grau en Relacions Internacionals, i “Periodisme i Comunicació” (impartits ambdós a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL) i “Dret” (impartit a la Facultat de Dret Esade-URL).

Pel que fa a l'àmbit de Periodisme i Comunicació s’ha valorat:

I en l'àmbit de Ciències Polítiques s’ha valorat:

Per elaborar aquest rànquing institucional s’ha comptat amb la participació de 80 centres d’educació superior que representen el 93% de les 86 universitats del sistema universitari espanyol que imparteixen titulacions de grau. De les 80 universitats que s’hi han presentat, 48 són públiques i 32 privades, una més que en la passada edició. Totes aquestes universitats s’han avaluat en base a 36 indicadors agrupats en 5 dimensions: ensenyament i aprenentatge, recerca, transferència de coneixement, orientació internacional i contribució al desenvolupament regional.

A més, la URL ha aconseguit 20 indicadors en rendiment alt (és a dir, que se situen per sobre de la mitjana d’universitats) i 9 en rendiment mitjà. Si s’analitzen aquests indicadors, el resultat de la URL és el següent:

  • La URL destaca novament en els indicadors vinculats a la dimensió orientació internacional per 3r any consecutiu i se situa capdavantera d’Espanya en aquesta dimensió, en aconseguir tots els indicadors avaluats amb màxim rendiment.
  • En la dimensió d’ensenyament i aprenentatge, la universitat n'obté 7 dels 9 indicadors avaluats amb rendiment màxim i mitjà: Tasa de graduación (Grado), Tasa de graduación (Máster), Tasa de graduación normativa (Grado), Tasa de graduación normativa (Máster), Tasa de rendimiento (Grado), Tasa de rendimiento (Máster) i Tasa de éxito (Grado).
  • Pel que fa a la dimensió de recerca, 3 dels 9 indicadors apareixen amb màxim rendiment: Fondos externos de investigación (captados), Impacto normalizado de las publicacions i Publicaciones altamente citades.
  • En el cas de la dimensió de transferència de coneixement, 3 dels 8 indicadors també estan per sobre de la mitjana d’universitats: Fondos privados, Publicaciones con empresas i Ingresos de Formación Continua.
  • Finalment, en la dimensió de contribució al desenvolupament regional, hi ha 2 indicadors de 4 amb màxim rendiment: Publicaciones regionales i Publicaciones con empreses de la región.
logo

L’excellence est l’avenir