Chercheur

  • Études ( 0 )
  • Nouvelles ( 0 )
  • Enseignants ( 0 )
  • Reste du web ( 0 )

Ajuts per a persones refugiades o desplaçades

Blanquerna-URL ofereix sis places amb una ajuda econòmica d'un màxim del 50% del preu del curs per a persones refugiades o desplaçades afectades per algun conflicte internacional, per poder cursar estudis de grau a qualsevol de les seves tres facultats. En cas de ser beneficiari d'aquest ajut, es farà un estudi de renovació en funció de la situació personal en cursos posteriors per poder-lo renovar.

Criteris per a la valoració de l'ajut

Els criteris orientatius per a la valoració d'aquests ajuts són:

1. Demostrar que es té la categoria de refugiat o desplaçat.
2. Demostrar la situació de dificultat econòmica per fer front al pagament de la matrícula.


Procés de sol·licitud

1. Emplenar el formulari de sol·licitud degudament i adjuntar-hi la documentació acreditativa de la condició de refugiat/da o desplaçat/da.
2. Fer una entrevista personal amb el servei de beques.

Terminis

La data límit per a la presentació de les sol·licituds és el 30 juny del 2022, en primera convocatòria i el 6 de setembre en segona convocatòria, sotmès a no haver exhaurit places disponibles.

Documentació

- Expedient acadèmic (universitat o batxillerat)
- Documentació acreditativa de la condició de refugiat/da o desplaçat/da

logo

L’excellence est l’avenir