Chercheur

  • Études ( 0 )
  • Nouvelles ( 0 )
  • Enseignants ( 0 )
  • Reste du web ( 0 )

Treballa amb nosaltres

Treballa amb nosaltres

T'agradaria treballar a Blanquerna-URL? Assabenta't de les ofertes de feina que tenim i envia'ns el teu currículum!

La Fundació Blanquerna-URL publica de manera periòdica ofertes de feina a diversos departaments. Consulta-les totes i sol·licita la que més s'ajusti al teu perfil professional.
A continuació trobaràs tota la informació que necessites per enviar la teva sol·licitud.

Personal de Blanquerna amb la b de Blanquerna

Treballar a Blanquerna

Blanquerna-URL aspira a fer que la totalitat de les persones que formen part de la institució tingui una qualitat humana i relacional sòlida, un nivell competencial alt en el seu àmbit i, alhora, que actuï amb responsabilitat i coherència amb relació a l’estil, els valors i el projecte de l’organització. Per a Blanquerna-URL, l’activitat professional ha d’afavorir el desenvolupament de cada treballador. Cal dir, però, que la política de recursos humans té un cert condicionament per la singularitat, l'especificitat i les exigències de l’exercici professional en l’entorn universitari. La institució acull fonamentalment dos perfils:

Professorat: Hi ha un nombre significatiu de membres amb dedicació plena a les tasques pròpies de la universitat: docència, recerca i transferència. També hi ha professorat que combina la seva activitat professional amb la docència amb l’objectiu de vincular el procés d’ensenyament-aprenentatge de l'alumnat amb el sector professional.

Personal d’administració i serveis: Es tracta d’un col·lectiu amb una diversitat important de perfils i àmbits d’activitat. Blanquerna-URL disposa d’un conveni de treball específic des de l’any 2003.

Contractació a Blanquerna

Les ofertes de treball de la Fundació Blanquerna inclouen tots els punts descrits en els criteris de Contractació oberta, transparent i basada en mèrits:

  • Descriuen el perfil del lloc ofert, la categoria professional, la denominació del lloc i el nombre de places ofertades, incloent-hi el nom de la facultat/centre i de l'àrea.
  • Descripció de les tasques que ha de desenvolupar la persona candidata.
  • Denominació del lloc ofert, idioma i data prevista de començament.
  • Condicions de treball ofertes: modalitat contractual, jornada, durada prevista lloc de treball, condicions del lloc.
  • Data final d'admissió de sol·licituds o indicar si l'oferta estarà oberta fins a trobar la persona candidata desitjada.
  • Indicacions sobre el procediment d'enviament de la sol·licitud, que es pot fer per via telemàtica.

Les candidatures han de ser remeses al correu electrònic de l’adreça que figura a l’oferta. Després d'haver estat seleccionats en el procés, les persones candidates han de lliurar la documentació original perquè sigui confrontada. La resolució final d'adjudicació es coneixerà després del tancament de la convocatòria i es comunicarà a les persones candidates. La persona finalment seleccionada haurà de confirmar l'acceptació de la plaça assignada.

La persona responsable del procés selecciona la persona candidata i ho proposa al degà/degana o responsable de centre per aprovar-lo. Es convocarà la persona candidata a una entrevista amb el degà/degana o responsable de centre i a una segona entrevista amb la directora general.

La selecció de les persones candidates es durà a terme mitjançant l'avaluació conjunta dels mèrits d'aquestes associats als criteris establerts en els barems generals i específics definits per a cada oferta laboral.

Durant l'avaluació de les persones candidates, i depenent de l'oportunitat laboral, es podran considerar favorablement altres paràmetres, com ara la gestió i el treball en companyies privades, institucions o administracions que atorguin a la persona candidata una visió multidimensional de la seva àrea de coneixement. Sempre que sigui possible, cal utilitzar una àmplia gamma de pràctiques de selecció, com ara les entrevistes personals. Un cop resolta la designació de la plaça, es comunica la resolució.

Un cop seleccionada la persona candidata, el Departament de Recursos Humans de la Fundació Blanquerna inicia l'expedient de contractació i la Secretaria de Deganat inicia i fa seguiment del Pla d'acollida, que té com a objectiu una bona integració del nou personal a la institució i abasta aspectes laborals i organitzatius.

En aquest punt, els corresponents coordinadors de cada facultat o centre monitoraran el procés d'acollida i seguiment de la persona candidata acabada de contractar. A més a més, la facultat o el centre posa a disposició de totes les persones que formen part de la plantilla, a través del campus virtual, el "Manual d'Acollida i Consulta", adreçat a tots els col·laboradors de Blanquerna-URL; que ofereix informació de referència sobre la institució, els centres i els aspectes específics relacionats amb l'àmbit de les relacions sociolaborals: marc regulador, beneficis socials, pla de prevenció de riscos laborals, actuació en cas d'emergència, protecció de dades, etc.

Ofertes laborals

La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna URL convoca el procés selectiu per a la cobertura de 2 places per cobrir en el Programa Investigo que té com a finalitat fomentar la contractació de persones joves i inscrites com a demandants d’ocupació, per a la realització d’iniciatives de recerca i innovació.


Fes-nos arribar el teu currículum

Si no està vinculat a cap convocatòria

[email protected]

logo

L’excellence est l’avenir