Chercheur

  • Études ( 0 )
  • Nouvelles ( 0 )
  • Enseignants ( 0 )
  • Reste du web ( 0 )

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

Estudiar Publicitat, Periodisme, Comunicació Audiovisual, Comunicació Digital, Gestió de la Comunicació Global i Relacions Internacionals a Blanquerna-URL

Triar Blanquerna-URL per cursar aquests estudis és escollir qualitat docent, la darrera tecnologia i una alta inserció laboral. Triar la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals vol dir optar per la innovació educativa i, en definitiva, per les oportunitats.

Benvinguda del degà

Els trets distintius de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL són una formació de grau i postgrau permanentment actualitzada, una relació exemplar amb les empreses i institucions del sector i una recerca de referència, reconeguda arreu del món.

La vocació internacional i l’aposta per la tecnologia d’última generació han estat constants en un centre en què els millors professionals de la docència preparen els millors professionals de la indústria. Situada en una zona de gran efervescència social i cultural de Barcelona, la Facultat destaca pel seu dinamisme i la seva vitalitat.

Malgrat els múltiples canvis experimentats en els camps de la comunicació, les relacions internacionals, el màrqueting i el management, la institució es manté fidel al seu propòsit inicial: la transmissió dels coneixements específics de cada activitat mitjançant una metodologia innovadora i la instrucció en l’ètica i l’exercici del compromís cívic.

Dr. Josep Lluís Micó Sanz, degà
Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-Universitat Ramon Llull

Dr. Josep Lluís Micó, degà
Classe Biblioteca FCRI

Tots els estudis que imparteix la facultat

Descobreix l'oferta formativa de graus, màsters, doctorats i formació continuada

223

Professorat

1.500

Convenis de pràctiques

58

Convenis de mobilitat

6

Grups de recerca

Equip deganal de la facultat

Dr. Josep Lluís Micó Sanz

Dr. Ignasi Boada Sanmartín

Vicedeganat Acadèmic i de Professorat
[email protected]

Dra. Míriam Díez​ Bosch

Vicedeganat de Recerca, Transferència i Internacionalització
[email protected]

Dra. Judith Colell Pallarès

Vicedeganat d’Empresa i Sostenibilitat
[email protected]

Llic. Mayka Fernández López

Secretària acadèmica
[email protected]

Un munt de recursos al teu abast

Poder disposar d'equipaments i material professional és del tot indispensable per sortir al món laboral amb la preparació òptima. Per aquest motiu, posem al teu abast tots els recursos que necessites per adquirir els coneixements.

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la Facultat

Volem que la teva experiència universitària sigui el més profitosa possible. Per això, t'oferim tot un seguit de serveis dels quals pots disposar sempre que ho necessitis.

Qualitat dels estudis

El nou marc legislatiu europeu i el mateix Estat a través de la LOU estableixen que les universitats han de garantir en les seves actuacions el compliment dels objectius associats als ensenyaments que imparteixen i perseguir la seva millora continuada. Com a conseqüència, les universitats han de disposar de polítiques, formalment establertes i difoses públicament, que garanteixin la qualitat interna.
Amb aquesta finalitat, la Facultat ha elaborat un Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) que, després d'haver estat avaluat en el marc del programa AUDIT, ha rebut una valoració positiva per part de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la qual cosa indica que és conforme a les directrius establertes en aquest programa.

Comprova-ho!

Recerca a la facultat

Els treballs de recerca de la facultat incideixen tant en la recerca bàsica (vinculada al món acadèmic) com en la recerca aplicada (vinculada a empreses i institucions).

L'Institut de Recerca és l'ens encarregat de reunir, coordinar, donar suport i impulsar la labor del conjunt dels investigadors i grups de recerca de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals i també de les persones doctorants que es troben en procés d'elaboració de les seves tesis.

Seminari incubadora FCRI

Estudis amb dimensió internacional

Convertir-se en internacional és descobrir la pluralitat en un mateix, alhora que es descobreix la pluralitat en els altres. Viatjar i conèixer persones, barrejar cultures i llengües, tot contribueix a la nostra experiència de la vida i al nostre creixement com a éssers humans i com a professionals.

logo

L’excellence est l’avenir