Chercheur

  • Études ( 0 )
  • Nouvelles ( 0 )
  • Enseignants ( 0 )
  • Reste du web ( 0 )

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

Estudiar Publicitat, Periodisme, Comunicació Audiovisual, Comunicació Digital, Gestió de la Comunicació Global i Relacions Internacionals a Blanquerna-URL

Triar Blanquerna-URL per cursar aquests estudis és escollir qualitat docent, la darrera tecnologia i una alta inserció laboral. Triar la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals vol dir optar per la innovació educativa i, en definitiva, per les oportunitats.

degà-polo

Benvinguda del degà

Benvinguts/des a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna - Universitat Ramon Llull.

La nostra institució educativa està plenament compromesa en la cerca constant de l'excel·lència acadèmica. Ens enorgulleix comptar amb un equip docent compost per professionals en actiu d'alt nivell, els qui comparteixen els seus coneixements i experiències pràctiques amb l'objectiu de preparar als nostres estudiants per als desafiaments del món professional.

A Blanquerna creiem fermament en la importància de l'educació personalitzada. Aquí, cada estudiant és únic, i el nostre compromís és brindar un ambient d'aprenentatge que s'adapti a les seves necessitats individuals. Ens esforcem per oferir una formació actualitzada i innovadora, assegurant que els nostres estudiants estiguin a l'avantguarda dels seus camps d'estudi.

Els nostres estudis es distingeixen per aconseguir alts índexs d'inserció laboral, gràcies a les sòlides aliances amb empreses reconegudes a nivell nacional i internacional. Els estudiants tenen l'oportunitat de realitzar pràctiques en empreses de renom, tant al país com a l'estranger, permetent-los adquirir experiència inavaluable i desenvolupar habilitats pràctiques que els prepararan per al món laboral.

Entenem la importància de la formació humanista. Més enllà de l'adquisició de coneixements tècnics, fomentem el desenvolupament d'habilitats interpersonals, ètiques i socials que contribuiran al creixement integral dels nostres estudiants.

A més, oferim la possibilitat d'explorar la formació multidisciplinària en el camp de la comunicació, permetent als estudiants conèixer diverses àrees abans de triar l'especialitat més concorde als seus interessos i aptituds.

Per a impulsar la internacionalització, brindem oportunitats de realitzar pràctiques a l'estranger i oferim estudis en anglès, assegurant que els nostres estudiants estiguin preparats per a enfrontar els desafiaments globals i comunicar-se eficientment en un entorn internacional.

Ens comprometem a proporcionar una educació de qualitat que inspiri el pensament crític, la creativitat i l'excel·lència. Estem emocionats d'acompanyar-los en el seu viatge educatiu i de formació professional.

Benvinguts a Blanquerna, on el futur comença avui!

Dr. Marc Polo, degà.
Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-Universitat Ramon Llull

Procés d'admissió

El procés de sol·licitud de plaça per al curs 2024-2025 s’inicia el dia 2 de novembre de 2023. A partir del seu tancament, la preinscripció continuarà oberta en aquells graus que tinguin places disponibles.

Consulta aquí el procés pas a pas
Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

Tots els estudis que imparteix la facultat

Descobreix l'oferta formativa de graus, màsters, doctorats i formació continuada

223

Professorat

1.500

Convenis de pràctiques

58

Convenis de mobilitat

6

Grups de recerca

Equip deganal de la facultat

Dr. Marc Polo

Dra. Sandra Vilajoana

Vicedegana Acadèmica i de Qualitat

[email protected]

Dra. Míriam Díez​ Bosch

Vicedegana de Recerca i Relacions Internacionals
[email protected]

Llic. Mayka Fernández López

Secretària acadèmica
[email protected]

Un munt de recursos al teu abast

Poder disposar d'equipaments i material professional és del tot indispensable per sortir al món laboral amb la preparació òptima. Per aquest motiu, posem al teu abast tots els recursos que necessites per adquirir els coneixements.

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la Facultat

Volem que la teva experiència universitària sigui el més profitosa possible. Per això, t'oferim tot un seguit de serveis dels quals pots disposar sempre que ho necessitis.

Qualitat dels estudis

El nou marc legislatiu europeu i el mateix Estat a través de la LOU estableixen que les universitats han de garantir en les seves actuacions el compliment dels objectius associats als ensenyaments que imparteixen i perseguir la seva millora continuada. Com a conseqüència, les universitats han de disposar de polítiques, formalment establertes i difoses públicament, que garanteixin la qualitat interna.
Amb aquesta finalitat, la Facultat ha elaborat un Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) que, després d'haver estat avaluat en el marc del programa AUDIT, ha rebut una valoració positiva per part de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la qual cosa indica que és conforme a les directrius establertes en aquest programa.

Comprova-ho!

Recerca a la facultat

Els treballs de recerca de la facultat incideixen tant en la recerca bàsica (vinculada al món acadèmic) com en la recerca aplicada (vinculada a empreses i institucions).

L'Institut de Recerca és l'ens encarregat de reunir, coordinar, donar suport i impulsar la labor del conjunt dels investigadors i grups de recerca de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals i també de les persones doctorants que es troben en procés d'elaboració de les seves tesis.

Seminari incubadora FCRI

Estudis amb dimensió internacional

Convertir-se en internacional és descobrir la pluralitat en un mateix, alhora que es descobreix la pluralitat en els altres. Viatjar i conèixer persones, barrejar cultures i llengües, tot contribueix a la nostra experiència de la vida i al nostre creixement com a éssers humans i com a professionals.

logo

L’excellence est l’avenir