Chercheur

  • Études ( 0 )
  • Nouvelles ( 0 )
  • Enseignants ( 0 )
  • Reste du web ( 0 )

Garantia de qualitat

Des dels seus inicis, Blanquerna-URL ha demostrat el seu compromís per garantir la qualitat i l'excel·lència dels estudis que imparteix.

El nou marc legislatiu europeu i estatal, a través de la LOU, estableixen que les universitats han de garantir a les seves actuacions el compliment dels objectius associats als ensenyaments que imparteixen i perseguir la seva millora continuada. Com a conseqüència, aquests centres han de tenir polítiques, formalment establertes i difoses públicament, que garanteixin la qualitat interna.

Amb aquesta finalitat, les facultats han elaborat el Sistema de Garantia Interna de Qualitat, avaluat en el marc del programa AUDIT i valorat positivament per part de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya).

FCRI_alumne fent tràmit a secretaria

Blanquerna-URL en xifres

[Dades actualitzades el 31 de gener de 2023]

95%

de taxa d'ocupació específica dels graduats Blanquerna
(AQU Catalunya)

7.144

estudiants de grau, màsters i doctorat

26

graus i dobles graus d'oferta formativa

571

docents

4.374

convenis de pràctiques

153

convenis universitaris internacionals

2M €

destinats a beques i ajuts

17

grups de recerca reconeguts

Blanquerna-URL als rànquings

young

Young University Rankings (2024)

La Universitat Ramon Llull (URL) s’ha classificat en el rànquing mundial de les universitats de menys de 50 anys -THE Young University Rankings- amb molt bons resultats. S’ha situat en la posició 194 mundial i en la 5a posició espanyola. D’entre les universitats privades espanyoles, la URL ha assolit la 1a posició.

shangai-ranking

Global Ranking of Academic Subjects del Rànquing de Shanghai (2023)

El grau de Psicologia de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna es troba en el rang 401-500.

Qualitat

Unitats tècniques de qualitat i espais de qualitat de les facultats

Les unitats tècniques de qualitat de cada facultat serveixen per orientar, liderar i supervisar l’acompliment dels objectius generals del Sistema de Garantia Interna de Qualitat. Vetllen per l’acompliment de les polítiques, estratègies i plans d’acció orientats a la qualitat i excel·lència de les seves titulacions i activitats docents, de recerca i de gestió.

Façana FPCEE

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Degà: Dr. Jordi Riera Romaní
Vicedegà de Qualitat, Estudiants i Ocupabilitat (president): Dr. Ignasi Cifre
Responsable de la unitat tècnica de qualitat: Llic. Carme Isanta
Expert de la fundació Blanquerna en temes de qualitat: Dr. Màrius Duran

Façana edifici Padilla FCS

Facultat de Ciències de la Salut

Responsable de qualitat docent de la unitat tècnica de qualitat: Dra. Maria Dolores Zomeño Fajardo
Coordinadora de qualitat de la unitat tècnica de qualitat del centre: Llic. Montserrat Ricart

entrada facultat

Unitat tècnica de qualitat de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

Responsable de la unitat tècnica de qualitat: Dr. Alfons Medina
Adjunta de la unitat tècnica de qualitat: Dra. Sònia Ballano

Enllaços d'interès

logo

L’excellence est l’avenir