Chercheur

  • Études ( 0 )
  • Nouvelles ( 0 )
  • Enseignants ( 0 )
  • Reste du web ( 0 )

Blanquerna-URL i la sostenibilitat

A Blanquerna-URL, com a organització amb vocació de servei, tenim la voluntat de contribuir al creixement sostenible dins del territori i, en conseqüència, en l'entorn. Conscients també dels impactes que generem amb les nostres actuacions, assumim el compromís de treballar en aquelles línies d'actuació que condueixen al bé general de l'organització i del seu àmbit territorial més proper.

Personal Blanquerna amb els ODS

Accions concretes

Durant els darrers cursos acadèmics s'han impulsat i donat a conèixer un conjunt de bones pràctiques de l'organització, en línia de contribució per a un entorn més sostenible. Desenvolupar aquestes pràctiques ha permès augmentar la consciència de tots els membres de la comunitat universitària Blanquerna-URL per tal de treballar per un creixement sostenible, també en la realitat diària de la tasca que cadascú desenvolupa.

ODS

Consulta les nostres memòries de sostenibilitat

Blanquerna-URL s'identifica amb la sostenibilitat (social, econòmica i ambiental) i la gestió socialment responsable. La Memòria de sostenibilitat s’elabora segons els estàndards internacionals GRI (Global Reporting Iniatiative) i les dades publicades corresponen al període comprès entre el setembre i l'agost de cada curs acadèmic. L'objectiu de Blanquerna-URL és informar els seus grups d'interès d'aquells impactes econòmics, socials i ambientals rellevants.

logo

L’excellence est l’avenir