Durada 4 anys
Horari matí o tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció 7 de febrer de 2017
grauGSIC

Resum

1r2n3r4tTotal
Bàsica303666
Obligatòria302454108
Optativa63642
Pràctiques1212
Treball de fi de Grau1212
Total60606060240