L’Autoestima i empoderament per fer front a les dificultats de regulació de conducta i aprenentatge. Ampliació de recursos i estratègies d’intervenció [Curs tancat]

Modalidad Virtual
Precio 45€
escola-d-estiu11-CEE-039

Inscripció al curs

Inici del curs 4 de juliol 

Si no tens usuari Blanquerna, hauràs de crear-lo clicant sobre l'opció "no tinc usuari" i registrar-te abans de seguir endavant amb el procés d'inscripció. Si tens qualsevol dubte sobre com fer el procés de registre o de matrícula, pots consultar la següent guia de matrícula


Descripció del curs

En aquest curs es plantegen un conjunt d'eines que permeten l'acompanyament del docent apropant-lo a una realitat de les aules on la mirada s'orienta en models actius, basats en fortaleses, potencialitats, capacitats, factors protectors i de benestar vers models centrats en el dèficit, la carència i la dificultat - error. 

Desenvolupar la nostra personalitat saludable és ser capaç de fer que tots treballem pel mateix objectiu que és el benestar i ajudar a entendre el que els alumnes estan vivint – construint. És intentar que el que sentim, pensem, expressem i fem per aquest benestar, ens apropi a una vivència on donem valor a la nostra realitat. 

En la construcció de la nostra personalitat és imprescindible treballar per crear una imatge – pensament – emoció – sensació positiva i saludable basada amb la realitat per ajudar a desenvolupar el nostre potencial. Per poder acompanyar aquest creixement es considera òptim el treball cap a l’autoconeixement del món intern així com l’expressió cap al món extern. Sense cap dubte un dels elements essencials pel desenvolupament d’una vida saludable és “sentir-nos a gust” amb nosaltres mateixes/os i amb la realitat que tenim. D’aquí partim de l’autoconeixement: autoconcepte + autoestima + autoimatge, per treballar la construcció de la pròpia identitat. 

El treball emocional esdevé indispensable per poder trobar coherència interna i vies expressives per poder-nos aclarir amb les necessitats que en cada moment tenim tots els humans. A través de dinàmiques sensorials, ens podem aproximar a l’emoció de les sensacions físiques per així comprendre-les millor. Igual que podem accedir a una emoció a través del cos física o a través de la pròpia emoció, podem percebre, interpretar, recordar, imagina, ...coses que ens facin connectar amb ella. A partir d’aquí diferents activitats de consciència emocional, comprensió emocional i empatia, i expressió emocional i regulació emocional, elecció - responsabilitat personal.

També es proposa la recollida del nostre potencial a través de les diferents dimensions humanes. Dins d'aquestes potencialitats fem un recull de : qualitat, habilitats, capacitats, aptituds, destreses, virtuts, fortalesa i dons; versus els pensament negatius, les creences limitadores, les etiquetes i els rols d’agressors i victimitzador.  

A nivell relacional ens plantegem dins la gestió d’aula, fer un pas més traspassant els elements d’educació emocional de processos individuals als grupals. Posant en joc aquells recursos que permeten reorientar al grup al seu benestar. Partim de diferents elements a tenir en compte en el clima d’aula que ens poden ajudar a tenir el control del grup. I com a docents ser capaços de mirar més enllà dels fets, les accions, les actituds, ens permet poder accedir a l’origen dels conflictes, veure i viure la millor la nostra vida. La proposta és partir del fet, allò què passa o ha passat, per tal de fer mirada interior i trobar la millor solució des de les nostres potencialitat. 

Per acabar, dins l’últim bloc de contingut diferents aportacions per millorar l’autoestima escolar – acadèmica, diferenciant entre l’èxit acadèmic, l’evolució de la competència i la valoració de l’esforç – dedicació. Buscant sistemes de compensació dins les “maries”, rols escolar i extraescolars per ajudar a edificar una certa estructura positiva de cada alumnes té de si mateix envers a l’aprenentatge. 

Pla de treball

Vegeu el pla de treball aquí


Objectius 

  • Aprofundir en les pròpies capacitats i recursos per crear transferència en activitats dirigides a la seguretat, el mereixement, la identitat, la pertinènça, el propòsit i la competència dels propis alumnes. 
  • Nombrar, recordar o escriure més de 10 recursos (ja siguin corporals, emocionals, audiovisuals, mapes de terra, teatrelitzacions, art -plàstica, jocs cartes, contes, ....) adquirits al llarg del curs davant els conflictes del dia a dia. 
  • Experimentar amb diferents tècniques, estratègies, eines i materials per poder escollir i prioritzar les més útils o favorables per la seva situació educativa.
  • Crear una proposta d’intervenció amb diferents recursos davant un alumne/a amb un bloqueig o amb una dificultat d’aprenentatge quan finalitzi l’activitat.

Continguts 

Mòdul 1

L’aproximació a un llenguatge comú sobre el concepte i significat d’autoestima. Origen, tipus, obstacles(patró identificatiu, estils de relació), fonts de millora (interna – externa): seguretat profunda, mereixement-valor, valentia-superació, orgull- singularitat, pertinença, contribució, capacitat, propòsit-optimisme, esforç-perseverança.
Diverses activitats a poder a fer a l’aula sobre l’autoestima. (5 blocs)

Mòdul 2

Recursos a utilitzar per acompanyar l’energia corporal del benestar de calmar o canalitzar (automassatge, massatge, relaxació, tensió-relaxació, respiració, visualització i atenció-consciència plena; versus energia: força – resistència, moviment i veu) en activitats a l’aula.

Mòdul 3

Recursos a utilitzar per acompanyar les emocions des alumnes.

Mòdul 4

Habilitats socials positives entre alumnes i habilitats de resolució de conflictes (individualment) i gestió d’un pla de convivència (gestió aula-grupal).
Cas pràctic: desactivació d’insults. (diferències amb la burla).
“Fira de recursos autoestima”: jocs, objectes, audiovisuals, música, paraula, art, teatre, mapes de terra, moviment,...

Mòdul 5

Preparació de sessions pràctiques en 5 grans blocs d’activitats a poder fer dins l’aula per ajudar a augmentar l’autoestima acadèmica i facilitar l’aprenentatge.
Tancament de recordatori de tècniques i recursos.


Metodologia

Metodologia vivència, reflexió – transferència per generar aprenentatge significatiu, a través de la vivència, es genera una reflexió per aconseguir una transferència a nivell personal i en l'àmbit professional

Dissenyen activitats i dinàmiques on emergeixen actituds i comportaments desitjats.

  • Vivènciar (fer i sentir) de sentir en la pròpia pell per generar impacte emocional. 

Per generar aquesta vivència farem servir recursos de :

Moviment, relaxació, recursos audiovisuals (curs de Youtube, tros de pel·lícula), imatge simbòliques, músiques, poemes, frases celebres, dinàmiques amb pòsters –morals d’aula, recursos de plàstica: pintar, construir, retallar recordatoris del propi valor, recursos de jocs de taula (emocionals), jocs de rol, joc de cartes, jocs de daus, teatre de l’ oprimit (denuncia social), teatre invisible, teatre d’imatges (situacions d’aula), mapes de terra i sociogrames. 

  • Reflexionar (sentir i pensar). Extreure conclusions, partint d'una autopregunta com a eina dinamitzadora generen unes aportacions que configuren un marc enriquidor i potencialment molt significatiu en la construcció de valors i desenvolupant competències emocionals.

  • Transferir (crear un pont entre pensar- sentir fins al fer), es pretén que l'aprenentatge traspassi els límits de l'aula i es pugui aplica a diferents contextos d'intervenció.

Es crea un espai de diagnòstic on analitzar el grau de competència en aquells aspectes treballats. (volem actuar així en el dia a dia? Què puc fer si decideixo canviar? 


Docent 

Ruben Plana Marichal. 19 anys de docència de primària (6 de tutor cicle inicial escola concertada, 1 any d’interir a la pública, 1 any tutor cicle superior escola ordinària pública, 11 anys especialista educació física a escoles d’educació especial).
12 cursos/taller de juliols seguits donant el curs internivells d’autoestima a l’Escola d’Estiu de Blanquerna.


Contacte:

Contacte general: fpceefctp@blanquerna.edu

Informació sobre els cursos: sioefpcee@blanquerna.edu 

Qüestions i problemes relacionats amb la matrícula: FPCEESecretariaacademica@blanquerna.edu