El joc dramàtic: expressió, emocions i creativitat

Modalidad Presencial
Precio 45€
escola-d-estiu11-CEE-034

Inscripció al curs

Inici del curs 4 de juliol 

Accés a la plataforma d'inscripció en línia

La inscripció podràs realitzar-la des del 21 de març fins al 26 de juny de 2022 clicant al següent:

Si no tens usuari Blanquerna, hauràs de crear-lo clicant sobre l'opció "no tinc usuari" i registrar-te abans de seguir endavant amb el procés d'inscripció. Si tens qualsevol dubte sobre com fer el procés de registre o de matrícula, pots consultar la següent guia de matrícula


Descripció del curs

Aquest curs parteix de la idea d’entendre el món del teatre com un joc, com un joc de paraules, d’imaginació, d’emocions, de sentiments, de consciència del propi cos...

L’objectiu principal és facilitar a l’educador eines per ajudar a l’infant a que es pugui conèixer millor i sàpiga utilitzar el seu instrument (ment, cos, veu) en qualsevol situació que se li pugui plantejar. A més, també es pretén aconseguir que el docent acompanyi a l’infant a  vivenciar i descobrir la màgia de les arts escèniques a partir de les sensacions, de les emocions i del joc, tant en l’àmbit personal com grupal. Es proposa el curs com una guia oberta, com un treball que pugui servir de base a la tasca portada a terme pels docents. 

Les activitats que es plantegen, adaptables al grup de participants al curs, es centraran a tractar l’etapa pedagògica del procés teatral. Per tant, tots els jocs proposats fomentaran el treball de la improvisació i la dramatització a partir de l’entrenament del procés actoral i dels elements del joc dramàtic.

 


Objectius 

 • Estimular en l’alumnat l’expressivitat emocional, l’expressió corporal, l’adquisició de tècniques de relaxació a partir del joc.
 • Facilitar i potenciar el procés creatiu per manifestar sentiments i pensaments en un marc de confiança, respecte i seguretat.
 • Desenvolupar la creativitat, l’espontaneïtat i la imaginació a través del joc dramàtic.
 • Reforçar i incentivar l’autonomia, l’autoestima i la integració grupal.

 


Continguts 

Mòdul 1: Educació emocional
Expressió corporal (mímica, gest i moviment):

 • Esquema corporal: funció de cadascuna de les parts del cos en la comunicació.
 • Concentració, desinhibició i sensibilització.
 • Relaxació i distensió.
 • Principis bàsics de la comunicació no verbal.
 • L’expressió d’emocions i estats d’ànim.
 • Postures, equilibri i moviment.
 • La relació i la comunicació interpersonals: desenvolupament grupal.
 • Els objectes com a suports i desencadenants de l’acció.
 • Les iconografies o llenguatge de les postures.
 • La vivència rítmica.
 • Els elements del moviment expressiu

Mòdul 2: Educació emocional

 • Identificació de les emocions i dels sentiments propis i dels altres (empatia)
 • Autogestió de les emocions i sentiments propis.
 • Valoració de l'esforç i la motivació.

Mòdul 3: La creativitat com a procés de creixement.

 • Els elements de l’esquema dramàtic (personatge; conflicte, espai, temps, argument, tema) com a desencadenants de la dramatització.
 • Els processos de dramatització: procés individual/ procés col·lectiu.
 • El discurs teatral, sistemes amb referència a l’actor: 
  • a/ El text pronunciat: la paraula o text literari, la dicció o interpretació oral del text.
  • b/ Aparences externes de l’actor: maquillatge, vestuari.
 • Sistemes externs de l’actor:
 • L’espai teatral i les seves formes; l’espai escènic: decorats, objectes i accessoris; l’espai tècnic: música.

Mòdul 4: Aprenentatge cooperatiu

 • Inclusió
 • Autonomia
 • Autoestima
 • Actitud de sensibilitat, respecte i tolerància envers els altres i la seva diversitat.

 


Metodologia

Realització de diferents jocs i dinàmiques d’expressió corporal i emocional, de relaxament i potenciació dels sentits amb músiques adequades i estratègiques per endinsar-nos en el món del teatre.

El joc, la interrelació, l’ intercanvi d’idees, el factor sorpresa, les pròpies sensacions, la posta en comú i la pràctica, són el fil conductor d’aquest taller.

Es realitzarà tot a partir de la pràctica tant a nivell  individual com en grup. Els exercicis serviran per desinhibir, per desbloquejar i per expressar-nos, així com introduir-nos en la tècnica actoral.

L’ estructura base de cada sessió es pot concretar en les parts següents: 

a) Posada en marxa. 
b) Relaxació. 
c) Expressió- comunicació. 
d) Retroacció.

Les diferents propostes lúdiques i dinàmiques vivenciades pels mateixos participants s'aniran alternant amb exercicis de relaxació i meditació, visionat de curts sobre els conceptes treballats i de diferents experiències teatrals d'infants, debats i intercanvi de vivències en l'entorn escolar, propostes a partir de diferents materials ("objectes màgics", contes, músiques, etc.) i  d' experiències de connexió amb un mateix. 

Tot plegat respectant i el ritme i necessitats dels participants al llarg del curs.


Docent 

Gemma Paus Benzal. Mestra d’ Educació Infantil i primària (UAB.1996). Postgrau: “Didàctica de la Llengua Estrangera” (Anglès. UAB.1997). Postgrau: “ Teatre i Educació” (Institut del Teatre de Vic. 2014). Màster en ecologia emocional (Fundació Àmbit.2019)

 


Contacte:

Contacte general: fpceefctp@blanquerna.edu

Informació sobre els cursos: sioefpcee@blanquerna.edu 

Qüestions i problemes relacionats amb la matrícula: FPCEESecretariaacademica@blanquerna.edu