Enfilant el caminet: introducció a l'educació literària a primària. Obres, criteris de tria i pràctiques

Modalidad Virtual
Precio 85€
escola-d-estiu11-CEE-033

Inscripció al curs

Inici del curs 4 de juliol 

Accés a la plataforma d'inscripció en línia

La inscripció podràs realitzar-la des del 21 de març fins al 26 de juny de 2022 clicant al següent:

Si no tens usuari Blanquerna, hauràs de crear-lo clicant sobre l'opció "no tinc usuari" i registrar-te abans de seguir endavant amb el procés d'inscripció. Si tens qualsevol dubte sobre com fer el procés de registre o de matrícula, pots consultar la següent guia de matrícula


Descripció del curs

La literatura és imprescindible en el procés constant i continu d'adquisició de la llengua oral i del llenguatge escrit. Ens permet construir l’embolcall narratiu que ens ajuda a comprendre’ns i a comprendre el món. Els textos literaris són, a més a més, els únics que ens ensenyen a llegir de forma diferent a la resta de textos. Que ens inciten a desconfiar de la transparència de les paraules, que ens impel·leixen a inferir, relacionar i ordenar indicis per construir sentits. És doncs, una eina fonamental per a l’educació dels infants com a ciutadans crítics.
Els llibres i la literatura formen part del dia a dia d’una escola, però rares vegades els utilitzem per educar literàriament els infants. Per què és important la literatura a l’escola? Quines pràctiques i quins aspectes hem de tenir en compte per poder parlar d’educació literària a les aules? Aquest curs pretén ser una introducció que ens permeti conèixer els pilars de l’educació literària, la seva importància en la formació de les criatures i com introduir-la a les aules a través de pràctiques concretes.

Pla de treball

Vegeu el pla de treball.


Objectius 

 • Conèixer la importància de l’educació literària.
 • Conèixer la importància de la tria basada no en criteris morals, sinó en criteris estètics i literaris.
 • Conèixer la importància de la diversitat de pràctiques de lectura literària a l’aula.
 • Descobrir obres i pràctiques concretes.

Continguts 

Mòdul 1 QUÈ ÉS L’EDUCACIÓ LITERÀRIA?

 • Sobre creences i pràctiques. reflexió a partir de les nostres formes de fer a les aules, sobre el cànon, sobre com apropem la literatura als infants en el context escolar.
 • Una mirada al currículum. Què explícita sobre les competències literàries?
 • Els pilars de l’educació literària.

Mòdul 2 LA IMPORTÀNCIA DE LES BIBLIOTEQUES D’AULA

 • Criteris de tria.
 • Funcionament de les biblioteques d’aula.

Mòdul 3 TEMPS DE LECTURES A L’AULA

 • La importància de la planificació i de l’existència de temps diferenciats de lectura.
 • Pràctiques associades a fomentar el plaer per la lectura.
 • Pràctiques associades a guiar en la interpretació de textos complexos.

Mòdul 4 PRÀCTIQUES DE LECTURA A LES AULES: quines per a fomentar el plaer per la lectura i quines per guiar en la interpretació de textos complexos?

 • Visita a una llibreria/biblioteca especialitzada.
 • Treball en grups per portar a terme diferents activitats relacionats amb aspectes literaris.

Metodologia

Es combinarà un enfocament teòric amb propostes pràctiques per tal de promoure la participació activa, a partir de les reflexions compartides i petites activitats lligades a la pràctica de la lectura literària a les aules.
Proporcionarem diferents referents per tal d’elaborar un marc teòric, però també un punt de partida per a la descoberta d’autors i autores i per a la selecció d’obres interessants per a l’escola.  


Docent 

Anna Juan Cantavella. Doctora en Antropologia Social i Cultural i Màster en Llibres i literatura infantil. Docent i investigadora en el camp  de la didàctica de la literatura. Actualment és professora associada de la UAB en el departament de Didàctica de la literatura i dissenya i desenvolupa projectes, tallers i formacions sobre literatura infantil, educació literària, biblioteca escolar i foment a la lectura per diverses escoles, biblioteques i altres institucions.


Contacte:

Contacte general: fpceefctp@blanquerna.edu

Informació sobre els cursos: sioefpcee@blanquerna.edu 

Qüestions i problemes relacionats amb la matrícula: FPCEESecretariaacademica@blanquerna.edu