Valoració i Abordatge integral de les persones amb ferides cròniques

Créditos 2 ECTS
Modalidad Presencial
masters-i-postgraus-url

Curs de Formació Continuada 

Fitxa del Curs

Títol: Valoració i Abordatge integral de les persones amb ferides cròniques
Destinataris: Professionals d’Infermeria
Preu: 340€
Places: 10-25
Calendari: 25, 26, 27, 28 i 29 d'abril i 2, 3 i 4 de maig de 2022
Horari: De 15 a 20h
Modalitat: Presencial
Lloc: Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL | c. Padilla, 326-332. Barcelona.
Informació i contacte: bsalutfcontinuada@blanquerna.edu

Presentació

Les ferides cròniques engloben un conjunt ampli de lesions relacionades amb la dependència, les úlceres d'extremitat inferior o les lesions de peu diabètic, que poden desembocar en complicacions greus en la salut i la qualitat de vida, augmentant notòriament el risc de mortalitat. 
Augmentar la formació dels professionals d’infermeria, implicat en la seva cura està justificada i és de gran rellevància per l'elevada incidència o morbimortalitat de ferides cròniques. 
Proporcionar coneixements i assessorament als professionals d’infermeria sobre les intervencions més adequades per a la cura de les ferides i  promoure la utilització correcta dels diferents materials per a les cures i optimitzar els recursos existents.
Aquest curs dirigit a l’atenció a les persones amb ferides cròniques pretén incorporar la millor evidència científica i habilitats tècniques disponibles, assegurant l’avaluació de tot el procés, tant en eficàcia en la resolució com en les activitats preventives associades.

Objectius

Objectiu general

  • Proporcionar els coneixements específics per realitzar un abordatge integral dels pacients amb ferides

Objectius específics

  • Reduir la variabilitat i incertesa en la pràctica clínica diària sobre el maneig de ferides cròniques i agudes.
  • Diferenciar els diferents tipus de teixits i fases de cicatrització de la ferida.
  • Fomentar l’ús correcte d’un llenguatge clínic en relació a les ferides.
  • Conèixer els diferents tractaments per a un correcte abordatge segons el Concepte TIME.
  • Establir un diagnòstic diferencial de les patologies d’extremitat inferior

Programa

1. Introducció

1.1. Epidemiologia

1.2. Evidències en ferides cròniques. Com s'elaboren les recomanacions de les guies de pràctica clíniques en ferides cròniques?

1.3. Registres: Codificació Diagnòstica i variables.

1.4. Avaluació qualitativa i quantitativa.

2. Procés de cicatrització

2.1.Tipus de ferides

2.2. Valoració integral de la persona amb ferides cròniques

2.3. Valoració de la ferida

2.4. Monitorització de l'evolució de ferides (instruments i mètodes)

2.5 Taller de casos clínics

3. Preparació del llit de la ferida

3.1. Definició  Preparació del llit de la ferida

3.2. Abordatge de les ferides cròniques des del Concepte TIME

3.3. Concepte TIME

3.4. Cura en ambient humit

3.5. Teràpies avançades

3.6  Taller teoricopràctic

4. Lesions relacionades amb la dependència

4.1. Nou marc conceptual de les lesions relacionades amb la dependència (LRD)

4.2. Identificació i categorització de les lesions relacionades amb la dependència prevenció

4.3. Úlceres per pressió

4.4. Lesions per fricció

4.5. Lesions cutànies associades a la humitat (LESCAH)

4.6. Lesions mixtes o combinades

4.7. Ferides per Dermatoporosis

4.8. Mesures preventives

 5. Úlceres d’extremitat inferior

5.1. Úlceres d’etiologia venosa

5.2. Taller pràctic d'embenats

5.3. Úlceres d’etiologia isquèmica

  6. Ferides de baixa prevalença

6.1. Esclerodèrmia

6.2. Vasculitis

6.3. Piodèrmia gangrenós    

6.4. Úlceres d’etiologia infecciosa

6.5. Úlceres d’etiologia tumoral

6.6.  Úlcera de Marjolin

6.7.  Altres etiologies

7. Peu Diabètic:  Úlcera neuropàtica

7.1. Fisiopatologia

7.2. Valoració general del pacient    

7.3. Anamnesi i exploració física      

7.4. Exploracions complementaries                                                  

7.5. Afectació neuropàtica                                                                  

7.6. Diagnòstic diferencial dins de la úlcera del peu                      

7.7. Classificació de les úlceres del peu

7.8. Abordatge i tractament integral

7.9. Prevenció de Recidives

7.10. Derivació a podologia

7.11. Educació i prevenció al peu diabètic

7.12. Taller teoricopràctic

Professorat

Referents/experts en Ferides de l’Àmbit Hospitalari i d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut: Sra.Laura Baltà; Sra.Sofía Megino; Sr.Rafael Medrano; professora d’Infermeria Comunitària de la FCS Blanquerna: Dra.Míriam Rodríguez Monforte

Inscripció

Per fer la inscripció, cliqueu l'enllaç següent i segui els passos que es van indicant. En la primera pantalla, si no teniu les credencials de Blanquerna (nom d'usuari i password) primer caldrà que us enregistreu. Durant el procés d'inscripció, l'aplicatiu us demanarà la documentació següent:
- DNI
- Títol de Grau o matrícula de 4t curs del Grau.

Certificat d'assistència

Els participants al curs rebran un certificat d’assistència. Per obtenir-lo es requereix una assistència igual o superior al 80% de les sessions.