Valoració i Abordatge integral de les persones amb ferides cròniques

Créditos 2 ECTS
masters-i-postgraus-url

Curs de Formació Continuada 

Fitxa del Curs

Títol: Valoració i Abordatge integral de les persones amb ferides cròniques
Destinataris: Professionals d’Infermeria
Preu: 340€
Places: 10-25
Calendari: 2n semestre de 2022 (pendent de dates)
Horari: De 15 a 20h
Modalitat: Presencial
Lloc: Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL | c. Padilla, 326-332. Barcelona.
Informació i contacte: bsalutfcontinuada@blanquerna.edu

Presentació

Les ferides cròniques engloben un conjunt ampli de lesions relacionades amb la dependència, les úlceres d'extremitat inferior o les lesions de peu diabètic, que poden desembocar en complicacions greus en la salut i la qualitat de vida, augmentant notòriament el risc de mortalitat. 
Augmentar la formació dels professionals d’infermeria, implicat en la seva cura està justificada i és de gran rellevància per l'elevada incidència o morbimortalitat de ferides cròniques. 
Proporcionar coneixements i assessorament als professionals d’infermeria sobre les intervencions més adequades per a la cura de les ferides i  promoure la utilització correcta dels diferents materials per a les cures i optimitzar els recursos existents.
Aquest curs dirigit a l’atenció a les persones amb ferides cròniques pretén incorporar la millor evidència científica i habilitats tècniques disponibles, assegurant l’avaluació de tot el procés, tant en eficàcia en la resolució com en les activitats preventives associades.

Objectius

Objectiu general

 • Proporcionar els coneixements específics per realitzar un abordatge integral dels pacients amb ferides

Objectius específics

 • Reduir la variabilitat i incertesa en la pràctica clínica diària sobre el maneig de ferides cròniques i agudes.
 • Diferenciar els diferents tipus de teixits i fases de cicatrització de la ferida.
 • Fomentar l’ús correcte d’un llenguatge clínic en relació a les ferides.
 • Conèixer els diferents tractaments per a un correcte abordatge segons el Concepte TIME.
 • Establir un diagnòstic diferencial de les patologies d’extremitat inferior

Programa

 • Mòdul  1
  1. Introducció
  • 1.1. Epidemiologia
  • 1.2. Procés de cicatrització
  • 1.3. Tipus de ferides
  • 1.4. Valoració integral de la persona amb ferides cròniques
  • 1.5. Valoració de la ferida
  • 1.6. Monitorització de l'evolució de ferides (instruments i mètodes) 
  • 1.7. Taller pràctic de casos
 • Mòdul  2
  2. Preparació del llit de la ferida 
  • 2.1. Definició  Preparació del llit de la ferida
  • 2.2. Abordatge de les ferides cròniques des del Concepte TIME
  • 2.3. Concepte TIME: T: Neteja i desbridament ; I:  Infecció-inflamació. Biofilm bacterià; M: Gestió de l'exsudat; E:  Marges perilesionals
  • 2.4. Cura en ambient humit
  • 2.5. Teràpies avançades
  • 2.6. Taller per a la classificació del material per l’abordatge de la cura local ( exposició dels diferents material i productes; Selecció i  aplicació del material per l’abordatge de la cura local; Opcions i combinacions per l’abordatge de la cura local.
 • Mòdul 3
  3. Lesions relacionades amb la dependència
  • 3.1. NOU Marc conceptual de les lesions relacionades amb la dependència
  • 3.2. Identificació i categorització de les lesions relacionades amb la dependència prevenció
  • 3.3. Úlceres per pressió: Definició; Etiopatogènia; Característiques clíniques; Classificació i categorització
  • 3.4. Lesions per fricció: Definició; Etiopatogènia; Característiques clíniques; Classificació i categorització
  • 3.5. Lesions cutànies associades a la humitat (LESCAH)
   • 3.5.1. Valoració, maneig i prevenció de la Dermatitis Associada a la Incontinència (DAI)
  • 3.6. Lesions mixtes o combinades: Definició; Etiopatogènia; Característiques clíniques; Classificació i categorització
  • 3.7. Mesures preventives 
 • Mòdul 4
  4. Úlceres d’extremitat inferior
  • 4.1. Úlceres d’etiologia venosa
   • ​4.1.1. Anatomia del sistema venós i fisiopatologia Característiques i classificació
   • 4.1.2. Epidemiologia
   • 4.1.3. Diagnòstic. 
   • 4.1.4. Abordatge i tractament integral (teràpia compressiva)
   • 4.1.5. Mesures de prevenció per evitar recidives
   • 4.1.6. Taller: Pràctiques d’embenat compressiu
  • 4.2. Úlceres d’etiologia isquèmica
   • ​4.2.1. Concepte de malaltia arterial perifèrica
   • 4.2.2. Definició d'isquèmia crítica de l'extremitat i d'úlcera d'etiologia isquèmica
   • 4.2.3. Epidemiologia fisiopatologia
   • 4.2.4. Característiques, manifestacions clíniques i classificació. Valoració i diagnòstic
   • 4.2.5. Estratègia terapèutica
  • 4.3. Úlceres en malalties sistèmiques
   • ​4.3.1. Esclerodèrmia
   • 4.3.2. Vasculitis
   • 4.3.3. Piodèrmia gangrenós
   • 4.3.4. Úlceres d’etiologia infecciosa
   • 4.3.5. Úlceres d’etiologia tumoral
   • 4.3.6. Úlcera de Marjolin
   • 4.3.7. Altres etiologies: calcinosis cutània i úlcera per hidroxiurea
 •  Mòdul 5
  5. Peu Diabètic 
  • 5.1. Úlcera neuropàtica
   • ​5.1.1. Fisiopatologia
   • 5.1.2. Valoració general del pacient
   • 5.1.3. Anamnesi i exploració física
   • 5.1.4. Exploracions complementaries
   • 5.1.5. Afectació neuropàtica
   • 5.1.6. Diagnòstic diferencial dins de la úlcera del peu
   • 5.1.7. Classificació de les úlceres del peu
   • 5.1.8. Abordatge i tractament integral
   • 5.1.9. Prevenció de Recidives
   • 5.1.10. Derivació a podologia
   • 5.1.11. Educació i prevenció al peu diabètic
   • 5.1.12. Taller teòric – pràctic: Exploració i valoració del peu diabètic i del peu de RISC; Pràctic de Descàrregues 

Professorat

Referents/experts en Ferides de l’Àmbit Hospitalari i d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut: Sra.Laura Baltà; Sra.Sofía Megino; Sr.Rafael Medrano; professora d’Infermeria Comunitària de la FCS Blanquerna: Dra.Míriam Rodríguez Monforte

Inscripció

Per fer la inscripció, cliqueu l'enllaç següent i segui els passos que es van indicant. En la primera pantalla, si no teniu les credencials de Blanquerna (nom d'usuari i password) primer caldrà que us enregistreu. Durant el procés d'inscripció, l'aplicatiu us demanarà la documentació següent:
- DNI
- Títol de Grau o matrícula de 4t curs del Grau.

Certificat d'assistència

Els participants al curs rebran un certificat d’assistència. Per obtenir-lo es requereix una assistència igual o superior al 80% de les sessions.