Sostenibilitat i confort a l’aula per millorar l’aprenentatge - 2n semestre

cursos-de-formacio-continuada

Introducció

La sostenibilitat i el confort són claus perquè l’alumne tingui èxit en el seu procés de desenvolupament i aprenentatge.
En aquest curs s'ensenyen les bases de sostenibilitat a l’aula, els paràmetres del confort (visual, tèrmic i acústic), els materials recomanats i s’analitzarà l’antropometria i ergonomia de l’espai i dimensions humanes.


Destinataris

Mestres d'Educació Infantil, d'Educació Primària, especialistes en diversitat i atenció inclusiva, en educació musical i en educació física; Llicenciats o graduats en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, professors i educadors en general.


Professorat

Antoni Fonseca Casas. Doctor arquitecte en Disseny i Sostenibilitat. Col.laborador de Multidisciplinary Design (www.m-design.cat).


Programa

 1. Sostenibilitat i aprenentatge. Salut i confort a l’aula
 2. Confort visual a l’escola. Disseny lumínic i color.
 3. Confort acústic en els espais. Textures.
 4. Confort tèrmic. Qualitat de les aules.
 5. Materials sostenibles per millorar el confort i l’aprenentatge. 
 6. Antropometria i ergonomia dels espais escolars. Mobiliari. 
 7. Exemples de casos. 

Competències

 • Aprendre els conceptes bàsics sobre sostenibilitat i confort. 
 • Conèixer els principals materials sostenibles i mobiliari per tal de ser aplicats a l’aula.
 • Comprendre les dimensions antropomètriques i ergonomia a tenir en compte a l’aula.
 • Saber aplicar el coneixements teòrics del confort acústic, lumínic i tèrmic en l’espai d’aprenentatge.
 • Atendre els requeriments de la normativa obligatòria per centres escolars en situació de pandèmia. 

 

Metodologia

El curs es desenvoluparà amb plataforma d’aprenentatge online: Aprenentatge col·laboratiu (laboratoris de recerca i desenvolupament d’activitats i projectes, LAB’s), Interacció compartida (model d’aprenentatge interactiu, MEETING POINT), Facilitadors de formació (atendre les multi-necessitats de l’estudiant, MENTORIA) i Metodologia activa (pràctica amb projectes reals i workshops actius). Per més informació: https://m-design.cat/metodologia/


Calendari

Durada: 30h
Dates: 8, 15 i 22 de febrer i 1, 8 i 15 de març de 2021
Horari: 18.30 a 20.00 h en format en línia, sis dilluns en videoconferència sincrònica i la resta d'hores es realitzarà en format en línia autònom en el campus de la Facultat.


Informació d'interès

 • Per a un bon aprofitament de la formació, el curs es limita a 30 places per les dinàmiques del curs.
 • L'assistència és obligatòria en un 80% del curs.
 • Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli aporti l'autorització corresponent signada pel titular.
 • Segons l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, aquest curs està considerat com a formació permanent del professorat no universitari.

Realització

Aquest curs és en línia.


Inscripció tancada

Preu del curs: 290€

Manual per fer la inscripció virtual

 • El pagament es fa efectiu mitjançant aquest web amb targeta de crèdit (cliqueu inscripció virtual).
 • Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.
 • La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de 10 inscripcions.
 • Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.
 • La no adscripció a algun dels descomptes previstos per a diversos col·lectius és responsabilitat de l’inscrit.

Informació

FPCEE Blanquerna-URL
SIOE
C. del Císter, 34
08022 Barcelona
Tel.: 932 533 006
c.e.: fpceefctp@blanquerna.url.edu