Creació de materials d’aprenentatge: ingredients visuals i comunicació - 2n semestre

cursos-de-formacio-continuada

Introducció

Com podem millorar l’aprenentatge dels alumnes a través del disseny gràfic? 
El curs dona les eines i recursos per poder adaptar la comunicació, els suports educatius gràfics físics i virtuals a cada etapa educativa des de la infància fins a la universitat. Aprendràs com el disseny gràfic és una eina educativa. Un curs pràctic a l’abast de tothom! 


Destinataris

Mestres d'Educació Infantil, Educació Primària, especialistes en diversitat i atenció inclusiva, en educació musical, en educació física. Logopedes, Psicòlegs, llicenciats o graduats en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport; Professionals del món de l’educació, l’aprenentatge i el disseny.


Professorat

Núria Nofrarias Espadamala. Dissenyadora, experta de Design Thinking i disseny centrat en les persones. Llicenciada en Belles Arts. Postgrau en Fashion Design. Tècnica en interiorisme, producte ceràmic i escultura. Premiada pels seus dissenys. Co-fundadora de MD. www.m-design.cat


Programa

 1. Eines de comunicació i pedagogia a les aules mitjançant el disseny gràfic.
 2. El disseny de materials d’aprenentatge: ingredients visuals i tècniques compositives.
 3. Tipografia analògica i digital pel disseny de continguts d’aprenentatge.
 4. Com els colors actuen sobre els elements de treball. Sensacions i psicologia del color aplicada a suports gràfics i digitals.
 5. Treballem amb imatges: un recurs educatiu.
 6. Creativitat pel disseny d’activitats a l’aula. Projectes.

Competències

 • Conèixer les eines de comunicació i pedagogia a partir del disseny gràfic.
 • Aprendre les bases de la teoria de la percepció i composició dels elements gràfics.
 • Conèixer les diferents tipografies i saber-les aplicar.
 • Comprendre com els colors influeixen psicològicament a la salut dels nostres alumnes.
 • Saber realitzar pràctiques de tractament de la imatge.
 • Ser creatiu en el disseny d’activitats i continguts d’aprenentatge.

 


Metodologia

El curs es desenvoluparà amb plataforma d’aprenentatge online: Aprenentatge col·laboratiu (laboratoris de recerca i desenvolupament d’activitats i projectes, LAB’s), Interacció compartida (model d’aprenentatge interactiu, MEETING POINT), Facilitadors de formació (atendre les multi-necessitats de l’estudiant, MENTORIA) i Metodologia activa (pràctica amb projectes reals i workshops actius).


Calendari

 • Durada: 30h
 • Dates: 9, 16 i 30 d'abril i 7, 14 i 21 de maig del 2021  
 • Horari: de 18.30 a 20:00 h en format en línia, sis divendres en videoconferència sincrònica i la resta d'hores es realitzarà en format en línia autònom en el campus de la Facultat.

Informació d'interès

 • Per a un bon aprofitament de la formació, el curs es limita a 30 places per les dinàmiques del curs.
 • L'assistència és obligatòria en un 80% del curs.
 • Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli aporti l'autorització corresponent signada pel titular.
 • Segons l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, aquest curs està considerat com a formació permanent del professorat no universitari.

Realització 

Aquest curs és en línia.


Inscripció tancada

Preu del curs: 290€

Manual per fer la inscripció virtual

 • El pagament es fa efectiu mitjançant aquest web amb targeta de crèdit (cliqueu inscripció virtual).
 • Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.
 • La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de 10 inscripcions.
 • Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.
 • La no adscripció a algun dels descomptes previstos per a diversos col·lectius és responsabilitat de l’inscrit.

Informació

FPCEE Blanquerna-URL
SIOE
C. del Císter, 34
08022 Barcelona
Tel.: 932 533 006
c.e.: fpceefctp@blanquerna.url.edu