Robòtica educativa i la programació: La transdisciplinarietat, la multidisciplinarietat i la interdisciplinarietat a l’aula del segle XXI [CURS TANCAT]

escola-d-estiu

Inscripció al curs:

Inici del curs 1 de juliol de 2020

Accés a la plataforma d'inscripció en línia

La inscripció podràs realitzar-la des del 12 de maig fins al 24 de juny de 2020 clicant al següent:

Si no tens usuari Blanquerna, l'hauràs de crear clicant sobre l'opció "no tinc usuari" i registrant-te abans de seguir endavant amb el procés d'inscripció. Si tens qualsevol dubte sobre com fer el procés de registre o de matrícula, pots consultar la següent guia de matrícula


Descripció del curs

Aquest curs vol aportar metodologia i didàctica per ensenyar de manera personalitzada des de la  transdisciplinarietat, la multidisciplinarietat i la interdisciplinarietat. I, descobrir que a través de la robòtica educativa i la programació es pot ajudar a l’alumnat a desenvolupar la capacitat de pensar més enllà de les idees admeses combinant de forma original coneixements adquirits.


Objectius

  • Facilitar el desenvolupament de la capacitat de pensar més enllà de les idees admeses, combinant de forma original coneixements ja adquirits. 

  • Utilitzar recursos tecnològics de manera transdisciplinar, multidisciplinari i interdisciplinar. 

  • Utilitzar eines i recursos que permeten simular el funcionament de robots reals.

  • Dissenyar activitats personalitzades.

  • Fer seguiment de les dades i procés d’aprenentatge vers l’avaluació aportant prou informació qualitativa que ajudi a l’alumne/a -també les famílies i a la resta de l’equip docent implicat en el PCC- a regular el procés d’aprenentatge per saber què i com ha de millorar. Rúbriques competencials. Autovaloració, coavaluació i avaluació. Reflexió i concreció com a palanca de millora del procés d’Ensenyament i d’Aprenentatge i palanca de canvi vers la innovació educativa.


Continguts

Mòdul 1: Introducció històrica de la robòtica educativa (+ de 30 anys). La robòtica a Infantil, Primària i Secundaria. Eines per treballar la programació i la robòtica. Llenguatges gràfics i textuals. 

Mòdul 2: Principals llenguatges de programació per a Robòtica (Scratch, Makecode,...). Instal·lació i configuració del programari. Scratch i les seves variants (Beetle Blocks, S4A, Mind+,...).

Mòdul 3: Possibilitats: RA, creació de videojoc. Utilització d’altres aplicacions (Audacity,...). Algoritmes. Pensament computacional. 3D. Creació dels propis enginys.

Mòdul 4: Control remot de robots. Activitats encadenades. Col·laboració internivells, activitats interdisciplinàries. Conceptes bàsics de mecànica (engranatges, politges,...). Els simuladors.

Mòdul 5: Ús de la robòtica en Treballs de Recerca a ESO i Batxillerat. Iot. Experiències. Big Data. IA. Disseny i creació de projectes per part dels assistents. Presentació dels projectes creats.


Activitats

Es desenvoluparan marcs teòrics de referència per donar pas a una praxis que permeti a l’alumnat poder identificar problemes reals, per trobar solucions reals i conduir el seu propi aprenentatge.

Les activitats pràctiques dissenyades per valorar l’aprofitament de la formació estan dissenyades per realitzar-se individualment:

    Dissenyar una activitat de robòtica a través del programari i les eines utilitzades en la formació. En el disseny d’aquesta activitat s’haurà de considerar com desenvolupar el currículum per competències i atendre la diversitat de l’alumnat a través de la robòtica a Educació Infantil, Primària i/o Secundària (Didàctica i metodologia). 

    Dissenyar activitats específiques utilitzant diferents aplicatius. Dissenyar activitats d’aprenentatges competencials a través de la robòtica: el bàsic per a tots i el màxim per a cadascú de manera transdisciplinar, interdisciplinar i multidisciplinar. 

    Creació de material didàctic i recursos pedagògics.

  Elaboració d’un petit dossier amb una breu síntesi dels continguts tractats al curs, conclusions i reflexions; on també quedin recollits criteris metodològics, organitzatius i d’avaluació a través de la robòtica a Educació Infantil, Primària i Secundària. 

    Exposicions orals a través de l'aplicatiu Meet de l’experiència viscuda en la formació.  


Docents

Maria de Montserrat Oliveras BallúsAssessora d’innovació educativa i orientadora psicopedagògica. Consultora psicoeducativa. Cofundadora del Centre Tecnopedagògic Binomi. Membre de la Xarxa d’Experts del Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC).

Jaume Basseda CardóCofundador i president del Centre Tecnopedagògic Binomi. Expert en Seguretat Informàtica, Robòtica Educativa, Tecnologia i Innovació Educativa. Consultor tecnopedagògic.