Trastorn de l'Espectre Autista (TEA): Conceptualització, comprensió i estratègies d'intervenció [CURS TANCAT]

escola-d-estiu

 

Descripció del curs:

Aquest curs pretén donar a conèixer què és el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) des d’una concepció teòrica actualitzada, revisada i basada en l’evidència científica. S’exposaran quins són els criteris diagnòstics de l’autisme més actualitzats, quines són les eines diagnòstiques utilitzades i les principals estratègies d’intervenció en l’àmbit escolar, com ara l’ús dels suports visual, els Sistemes Alternatius i Augmentatius de la Comunicació o la intervenció a partir de l’ús de dispositius tecnològics, amb la finalitat de què els participants del curs puguin adquirir estratègies educatives per aplicar a les aules i millorar els processos d’ensenyament – aprenentatge i adquirir estratègies que afavoreixin la inclusió.

 


Objectius: 
 

  • Tenir una visió actualitzada del TEA i del concepte de neurodesenvolupament.
  • Comprendre el TEA per poder planificar una bona intervenció tenint en compte les necessitats i capacitats de l’alumne i les seves famílies.
  • Conèixer estratègies específiques d’intervenció psicoeducativa en l’etapa d’Educació Infantil i Primària.
  • Oferir un espai de coneixement i reflexió als participants del curs que parteixi de les seves experiències per tal de facilitar estratègies d’intervenció.

 


Continguts: 

  • Mòdul 1: El TEA. Critèris clínics, detecció i diagnòstic.
  • Mòdul 2: Comprensió del TEA i estratègies d’intervenció educativa.
  • Mòdul 3: Recursos tecnològics per a alumnes amb TEA.
  • Mòdul 4: El suport a la inclusió de l’alumnat amb TEA. Escola i família.
  • Mòdul 5: TEA i problemes de conducta.

Metodologia: 

Els diferents mòduls hi haurà una part teòrica amb material de suport visual (presentacions en Power Point, etc). També hi ha haurà una part pràctica, a partir de l’estudi de casos i de la posada en comú a través del fòrum de les estratègies i metodologies explicades a cada mòdul a través de diversos casos i de les diferents dinàmiques plantejades.


Docents:

Victor Adé. Mestre d'Educació Especial i Psicopedagog. Director del Centre d’Educació Especial Guru.

Patrícia Sánchez. Mestra d’educació especial i psicopedagoga. Mestra tutora del Centre d’Educació Especial Guru. Curs d’expert TEA: Diagnòstic i Intervenció de la Universitat de Barcelona. Màster en Ensenyament i Aprenentatges en Entorns Digitals. Formadora en diferents entitats sobre TEA i Tecnologia.