La biblioteca a infantil. Eines per introduir els llibres i la literatura a les aules d'educació infantil (de 0 a 5 anys) [CURS PLE]

escola-d-estiu

 

Descripció del curs: 

Des de ja fa un temps, les recerques asseguren que la primera infància (aquella que va dels 0 als 6 anys) és una etapa vital del desenvolupant humà. James Heckman (Premi Nobel d'economia el 2000) assegurava en les seves anàlisis sobre aquesta franja d'edat que si bé tots naixem en condicions semblants, els hàbits i rutines diferents durant la primera infància discriminen per sempre més els petits. Aquells infants que durant aquests anys no tenen al costat adults amorosos que els nodreixin culturalment, ho tenen més difícil per obtenir bons resultats en l'etapa d'escolarització obligatòria. De la mateixa manera, moltes recerques asseguren que els nens que estan envoltats de llibres i llegeixen de forma compartida abans de saber llegir textos, sabran enfrontar-se amb molta més facilitat a la lectura autònoma i es convertiran en lectors competents.

Aquest curs parteix d'aquestes certeses i de la creença que l'escola ha de ser un espai on es lluiti contra el possible desnodriment cultural dels nens. Es tracta d'una formació que vol donar eines a les mestres d'escola bressol i de segon cicle d'educació infantil per convertir l'aula en un lloc poblat de llibres i d'històries. L'objectiu bàsic és donar a conèixer la gran producció actual de literatura per a primera infància, descobrir les diferents formes de llegir que tenen els nens abans de llegir paraules i apropar formes d'introduir el llibres i experiències de lectura a l'aula.


Objectius: 

Objectiu 1: Comprendre la importància de dotar de paraules i d'històries als més petits, com una de les especificitats de la primera infància, però també com una de les eines més bàsiques per lluitar des de l'arrel contra la desigualtat cultural i per tant, social.
Objectiu 2: Aprendre a triar, valorar i analitzar la producció literària actual destinada als més petits.
Objectiu 3: Apropiar-se de recursos diversos per configurar la pròpia biblioteca d'aula. 


Continguts: 

Mòdul 1: La poètica de la primera infància

  • La primera infància i la lectura: algunes reflexions.
  • L’itinerari lector: llibres que canten i llibres per apropiar-se el món.

Mòdul 2: Criteris per a la tria

  • Itinerari lector: llibres que juguen i primeres històries

Mòdul 3: Criteris per la tria i consells per introduir-la a l'aula


Metodologia: 

El curs vol apropar la producció literària feta per a la petita infància a través de sessions en directe pels matins via Meet on anar descobrint els llibres que es fan pels més petits. Es tracta de sessions teòriques, amb algunes tasques pràctiques i vol proporcionar una via per descobrir l'acompanyament lector a la petita infància, malgrat les circumstàncis.


Docents: 

Anna Juan CantavellaDoctora en Antropologia Social i Cultural i Màster en Llibres i literatura infantil. Treballa com a docent i investigadora en el camp de la didàctica de la literatura. Col·labora amb el grup de recerca GRETEL. Actualment és responsable de la seu catalana de l'editorial Wonder Ponder, Filosofia visual per a nens i dissenya i porta a terme formacions i tallers d’educació literària per a mediadors, famílies i infants, en diferents contextos.