AX0A0OR

JordiArboixAlió

jordiaa1@blanquerna.edu
Titulaciones/Asignaturas

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport