TS0S2OL

Jose LuisTorresSoto

joseluists@blanquerna.edu
Titulaciones/Asignaturas

Grau en Gestió Esportiva

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE