Monogràfic: Innovació educativa, per què i com?

escola-d-estiu

Aquest monogràfic té per objectius específics:

  • Conèixer les característiques dels entorns d’aprenentatge que afavoreixen un aprenentatge competencial.
  • Conèixer diferents metodologies de treball competencial.
  • Disposar d’eines d’avaluació de l’aprenentatge competencial.
  • Conèixer com i quines eines TIC poden facilitar un aprenentatge competencial.

Coordinat per la Dra. Eva Liesa, responsable del Servei d'Assessorament i Innovació Psicopedagògica de la FPCEE (SAIP). 

Sessió 1 de juliol: Ambients d'aprenentatge
Prof.: Dra. Mariona Corcelles

Inscripció a aquesta sessió / +Informació

Sessió 2 de juliol: L'aprenentatge cooperatiu a l'aula: junts aprenem més i millor?
Prof.: Dra. Lorena Becerril

Inscripció a aquesta sessió / +Informació

Sessió 3 de juliol: Treball per projectes
Prof.: Marc Casanova

Inscripció a aquesta sessió / +Informació

Sessió 4 de juliol: TIC i educació
Prof.: Dr. Miquel Àngel Prats

Inscripció a aquesta sessió / +Informació

Sessió 5 de juliol: Avaluació de competències en entorns innovadors
Prof.: Dra. Paula Mayoral

Inscripció a aquesta sessió / +Informació