Introducció a la fisioteràpia oncològica i cures pal·liatives

Créditos 4 ECTS
Precio 300€
masters-i-postgraus-url

Curs de Formació Continuada

enlightenedOnline

Aquest curs correspon al mòdul 1 del Títol Expert Universitari en Fisioteràpia Oncològica.

Fitxa del curs

Títol: Introducció a la fisioteràpia oncològica i de cures pal·liatives.
Destinataris: titulats en Fisioteràpia i d'altres professionals de la salut. 
Preu: 300€. 
Descompte (no acumulatiu) del 15% en el preu de la matrícula a: alumni, estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL i membres del CFC*, COIB* i CODINUCAT*. 
*Cal aportar l'últim rebut d'aquest any.
Calendari: 16, 17 i 18 d'octubre 2020.
Horari: de 9 a 20h.  
Places: 20. Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.
Aquest curs es correspont amb el Mòdul 1 del Títol Expert Universitari en Fisioteràpia Oncològica. La realització d'aquest curs introductori a la fisioteràpia oncològica és requisit imprescindible per accedir a la resta de formacions complementàries relacionades amb el Títol Expert Universitari en Fisioteràpia Oncològica.
Informació i contacte: bsalutfcontinuada@blanquerna.edu

Presentació

Aquest curs es basa en la fisioteràpia específica en el pacient oncològic, des del tipus d'anamnesis específica per a pacients amb càncer, fins a l'adaptació de les tècniques de fisioteràpia per al maneig de les seqüeles en el procés oncològic. També les seves contraindicacions. Aquesta formació posa les bases de la fisioteràpia oncològica, hematològica i de cures pal·liatives, el que ens permetrà conèixer tot el que aquesta branca de la fisioteràpia pot aportar.

Objectius

L'objectiu general del curs és donar a conèixer la fisioteràpia oncològica, des de una perspectiva d'abordatge integral del pacient oncològic, per tal de profunditzar i descobrir nous abordatges d'actuació.

Objectius específics: 

 • Definir la fisioteràpia oncològica i les seves competències.
 • Donar a conèixer les bases de la fisiopatologia del càncer.
 • Orientar en l'elaboració d'un anamnesi en fisioteràpia oncològica.
 • Identificar les indicacions, precaucions i contraindicacions dels tractaments de fisioteràpia en pacients oncològics. 
 • Gestionar el dolor oncològic

Programa

 • Definició de fisioteràpia oncològica. Competències.
 • Bases d'oncologia. 
 • El càncer en xifres.
 • Epigenètica.
 • Fisiopatologia.
 • Metàstasi.
 • El fisioterapeuta en oncologia. 
 • Identificar les indicacions, precaucions i contraindicacions dels tractaments de fisioteràpia en pacients oncològics. 
 • Gestió i tractament del dolor en el pacient oncològic.
 • Historia clínica (TNM, quimioteràpia, hormonoteràpia i efectes secundaris tractables amb fisioteràpia, dades a recollir segons la localització del càncer, etc).
 • Protocols d'actuació.
 • Indicacions. Precaucions. Contraindicacions. 
 • Teràpia manual.
 • Exercici físic terapèutic en el pacient oncològic.
 • Massatge oncològic.
 • Casos clínics. 

Professorat

 • Josep Anton Cordero, PhD. Farmacèutic. Professor del Grau en Farmàcia a IQS-Blanquerna-URL.
 • Ernest Nadal, PhD. Metge. Director de Programa de tumors toràcics de l'Institut Català d'Oncologia (ICO).
 • Antoni Morral, PhD. Fisioterapeuta. Professor de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL.
 • Raquel Pérez. Fisioterapeuta oncològica i de cures pal·liatives. Coordinadora de Programes de Fisioteràpia Oncològica a l’AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) a Tenerife.
 • Virginia Ruiz. Radio-oncòloga de l'Hospital Universitari de Burgos. Medical Observer en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center.
 • Xavier Bonfill, PhD. Metge. Especialista en Oncologia Mèdica. Director del Servei de Epidemiologia Clínica i Salut Pública de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Director del Centro Cochrane Iberoamericano.

Procés d’inscripció

Per inscriure's al curs, cal enviar un email al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE), bsalutsioeinfor@blanquerna.edu, fent constar en l’assumpte el nom del curs i afegint el formulari d'inscripció degudament complimentat, com a document adjunt.

Documentació que cal adjuntar (escanejada per les dues cares):

Certificat d'assistència

Els participants al curs rebran un certificat d’assistència. Per obtenir-lo es requereix una assistència igual o superior al 80% de les sessions.