LT0R0YI

MarionaLLoretRodà

marionalr@blanquerna.edu
Titulaciones/Asignaturas

Grau en Gestió de la Comunicació Global

Màster Universitari en Estudis Avançats d'Afers Internacionals

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Relacions Internacionals