Fonaments d’entrevista clínica 1: comunicació i relació (Mòdul 1 del Títol Expert Universitari en Comunicació i Relació amb el Pacient)

Créditos 4 ECTS
CoordinaciónDra. Isabel Fernández Prieto
Dra. Elena Carrillo
Precio 240€
masters-i-postgraus-url

Curs de Formació Continuada

Fitxa del Curs 

Títol: Fonaments d’entrevista clínica 1: comunicació i relació (Mòdul 1 del Títol Expert Universitari en Comunicació i Relació amb el Pacient) 4 ECTS
Coordinació:  Dra. Elena Carrillo |elenaCA@blanquerna.url.edu. Dra. Isabel Fernàndez | isabelfp@blanquerna.edu
Destinataris: titulats en Nutrició Humana i Dietètica, Infermeria i Fisioteràpia, i estudiants de 3r i 4t curs dels Graus esmentats
Preu: 240 euros
Els Alumni i estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL i membres del CFC*, COIB* i CODINUCAT*  tindran un 15% de descompte en el preu de la matrícula. Els descomptes no són acumulatius.
*Cal aportar l'últim rebut d'aquest any
Places: 50
Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.
Calendari: 31/01/2020; 14/02/2020; 28/02/2020 (de 9 a 20 hores)
Lloc:  Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL (c. Padilla, 326 de Barcelona)

Aquest curs de Formació Continuada es correspont amb el Mòdul 1 del Títol Expert Universitari en Comunicació i Relació amb el Pacient

Presentació

Aquest curs correspon al Módul 1 del Títol d’Expert Universitari en Comunicació i Relació amb el Pacient (4ECTS) que s’imparteix a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL, i està adreçat a fisioterapeutes, infermeres i dietistes-nutricionistes perquè adquireixin competències per al desenvolupament estratègic de l'entrevista clínica per tal de contribuir a una millor gestió del pacient i la seva situació. Aquesta perspectiva inclou l'aprofundiment en tècniques d'avaluació diagnòstica pròpies de cada disciplina, raonament crític i competències comunicatives i relacionals

Objectius

  • Desenvolupament d’habilitats personals i professionals per fer processos d’acompanyament al canvi.
  • Comprensió del model subjectiu de món del pacient per influir en el procés de canvi d’hàbits.
  • Creació, entre professional i pacient, d’una vinculació empàtica i orientada a les solucions.

Programa

  • La representació del model de món i el context d’entrevista.
  • Acció comuna: la comunicació com a eina bàsica del terapeuta.
  • La guerra dels mons: construcció de la relació i epistemologia de l’entrevista clínica.
  • Les passes del canvi: acompanyament clínic orientat a les solucions.
  • Allò bo en el que és negatiu: maneig de la resistència i utilització del símptoma com a palanca de canvi.

Professorat

Victor Amat. Psicòleg. Director del Centre de Teràpia Breu de Barcelona (CETEBREU). Docent del Grup de Comunicació y Salut (Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitària SEMFYC).

Manuel Campíñez. Doctor en Medicina, especialista en Medicina Familiar y Comunitària. Màster en Atenció Primària (UAB). Professor associat clínic del departament de Medicina (UAB). Membre del Motivational Interviewing Network of Trainers. 

Ramon Fernández. Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació (UB). Assessor d’organitzacions.

Procés d’inscripció

Per inscriure's al curs cal que envieu un correu-e al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE) fent constar a l’assumpte el nom del curs i en el cos del missatge: nom, cognoms i DNI i si sou alumni de Blanquerna o col·legiats.

Documentació que cal adjuntar (escanejada per les dues cares):

  • DNI
  • Títol o resguard

Certificat d'assistència

Els participants al curs rebran un certificat d’assistència (es requereix una assistència igual o superior al 80% de les sessions).

Informació 

Servei d'Informació i Orientació a l'Estudiant (SIOE)
bsalutsioeinfor@blanquerna.edu