CA0P1TS

Carles MariaCasajuanaPalet

carlesmariacp@blanquerna.edu
Titulaciones/Asignaturas

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Relacions Internacionals