CD0R0ZA

IgnacioCidRodriguez

ignaciocr1@blanquerna.edu
Titulaciones/Asignaturas

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting