CX0P0SE

Irene MariaCussóParcerisas

irenecp2@blanquerna.edu
Titulaciones/Asignaturas

Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius