VL0P0SU

EduardVidalPortés

eduardvp0@blanquerna.edu
Titulaciones/Asignaturas

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries