JL0V0ZT

Santiago JavierJustelVázquez

santiagojv@blanquerna.edu
Titulaciones/Asignaturas

Grau en Comunicació Audiovisual

Màster Universitari en Periodisme Avançat. Reporterisme

Màster en Periodisme i Relacions Internacionals

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Grau en Periodisme

Màster Universitari en Periodisme Avançat. Reporterisme

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa