IA0I0AA

Maria CarmeIsantaIsanta

mcarmeii@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Grau en Psicologia

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans