IA0I0AA

Maria CarmeIsantaIsanta

mcarmeii@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

Grau en Psicologia

Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans