VO0G0AS

JesúsValeroGarcia

jesusvg@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

Grau en Educació Primària

Grau en Logopèdia

Grau en Educació Primària (Itinerari Anglès)

Grau en Psicologia

Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva.MADI-1