Diploma de Especialización Universitaria en Prácticas Fundamentadas para la Innovación Educativa

On-line ApplicationMeeting Virtual
Credits 30 ECTS
CoordinationDra. Eva Liesa, Prof. Marc Casanova
Modality Blended
masters-i-postgraus-url11-DEU-5016

"Liderem processos de canvi i millora educativa en el nostre centre"


Com han influït els canvis socials, tecnològics i culturals del segle XXI a l'escola i a l'educació? Quines pràctiques educatives són coherents amb un model d'ensenyament i aprenentatge competencial? Quines pràctiques educatives estan fonamentades pel coneixement científic en l'àmbit de l'educació? Aquestes són les tres qüestions clau que guien el desenvolupament del programa formatiu. La finalitat és que els mestres dissenyin i implementin pràctiques fonamentades i que disposin de les eines que els permeti avaluar el seu impacte en el seu context escolar. Des d'aquest marc apostem per ajudar als mestres i professors a desenvolupar la seva identitat professional com a indagadors de la seva pràctica.

Destinataris

Va adreçat als mestres d’educació Infantil i Primària, i als professors d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius  que volen introduir canvis en la seva programació i tasca docent amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge dels seus alumnes. Així mateix, també s’adreça als coordinadors, caps d’estudi, directors i altres professionals que vulguin liderar aquests canvis des dels centres educatius o l’administració educativa.