PZ0T1AR

GeorginaFerriTordera

georginaft@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa