Persones ostomitzades, maneig holístic, cures bàsiques i complicacions

Credits 2 ECTS
masters-i-postgraus-url

Curs de Formació Continuada 

Fitxa del Curs

Títol: Persones ostomitzades, maneig holístic, cures bàsiques i complicacions
Destinataris: Titulats/des en Infermeria
Preu: 340€
Places: 10-25 persones
Calendari: 5, 7, 14, 19, 21, 26 i 28 d'octubre i 2 de novembre de 2021
Horari: Dimarts i dijous de 15:30 a 20:30
Lloc: Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL | c. Padilla, 326-332. Barcelona.
Informació i contacte: bsalutfcontinuada@blanquerna.edu

Presentació

La construcció d'un estoma, suposa per a la persona ostomitzada un procés d'adaptació que comença amb el coneixement de les cures i maneig del dispositiu.
La persona ostomitzada sovint presenta complicacions del seu estoma que li poden causar greus trastorns del seu dia a dia fins a deteriorar la seva qualitat de vida.
A l'adaptació, se li afegeix la patologia que origina l’ostomia; procés oncològic, patologia inflamatòria (malaltia que serà crònica) o altres situacions que suposen de vegades, una ostomia d'urgència. Aquest procés, pot ser més o menys llarg segons l'acompanyament que reben els pacients ostomitzats per part dels professionals sanitaris i la resiliència de la pròpia persona.
Un pla educatiu i d’acompanyament  per part dels professionals sanitaris des de l’inici redueix i facilita aquest procés d’adaptació.
La majoria de les complicacions lleus es poden prevenir, cal conèixer-les per aplicar les mesures adients i així evitar la seva aparició. D’altres complicacions, un cop identificades, cal prendre mesures per resoldre-les o bé minimitzar-les; i sobretot, molt important, detectar aquelles que calen derivació a altres professionals per la seva urgència i/o tractament.

Objectius

 • Aprofundir en el coneixement dels estomes per aconseguir l’autocura i maneig dels diferents dispositius en pacients ostomitzats.
 • Conèixer les complicacions de les ostomies, detectar-les, saber tractar-les i quan cal derivar.

​Específics:

 • Diferenciar els tipus d'ostomies.
 • Conèixer les principals causes i comportament de la colostomia i la ileostomia.
 • Conèixer les principals causes i comportament de la urostomia.
 • Conèixer els passos a seguir en l'autocura i higiene de l'estoma.
 • Reconèixer els diferents dispositius i el seu ús.
 • Aprendre a col·locar i retirar les bosses i conèixer la freqüència de canvi
 • Aprendre a valorar la persona ostomitzada des d’una perspectiva holística.
 • Aprendre a detectar les necessitats de la persona ostomitzada des d’una perspectiva multidisciplinar.
 • Detectar les complicacions relacionades amb una ostomia, cures i circuits de derivació.

Programa

 • Conceptes bàsics d’un estoma.
 • Causes, classificació i comportament de les ostomies:
  • Colostomia
  • Ileostomia
  • Urostomia
  • Altres
 • Dispositius i productes de l’ostomia:
  •  Dispositius col·lectors
   • Sistemes col·lectors
   • Tipus de bosses
  • Materials i accessoris
 • Higiene i cures de l’estoma. 
  • Tècnica d'aplicació de les bosses i freqüència de canvi
  • Cura de la pell
  • L’autocura
 • Abordatge multidisciplinar de la persona ostomitzada.
 • Importància dels grups d’ajuda mútua.
 • Complicacions immediates relacionades amb l’ostomia
  • Dehiscència/ desinserció ostomia
  • Necrosi
  • Lesions pell periestomal
  • Sagnat
 • Complicacions tardanes relacionades amb l´ostomia
  • Estenosi
  • Prolapse
  • Granulomes
  • Lesions pell periestomal
  • Hernia paraestomal
 • Complicacions relacionades amb l’ostomia
  • Retracció
  • Mal Posicionament
  • Fugues del dispositiu
 • Complicacions relacionades amb la persona ostomitzada.
 • Sessió pràctica. Resolució de casos clínics.
 • Qualitat de vida.

Pràctiques:

Distribuïdes al llarg del curs

Professorat

Núria Borrell (Infermera Estomaterapeuta)
Laura Soler (Enginyera)
Antonio Herrera i Andrés Jarque (persones ostomitzades)

Inscripció

Per fer la inscripció, cliqueu l'enllaç següent i segui els passos que es van indicant. En la primera pantalla, si no teniu les credencials de Blanquerna (nom d'usuari i password) primer caldrà que us enregistreu. Durant el procés d'inscripció, l'aplicatiu us demanarà la documentació següent:
- DNI
- Títol de Grau o matrícula de 4t curs del Grau.

Certificat d'assistència

Els participants al curs rebran un certificat d’assistència. Per obtenir-lo es requereix una assistència igual o superior al 80% de les sessions.