Una gran festa per partida doble: celebrem els actes de graduació de les promocions 2020 i 2021
23.06.2021

Es gradua la primera promoció de Gestió Esportiva de Blanquerna-URL i de tot Catalunya.

Aquest últim mes, la Facultat ha estat de celebració per partida doble. El 29 de maig, després d’un any d’espera i incertesa, la promoció 2020 es va graduar a l’auditori Cardenal Jubany i, unes setmanes més tard, el 19 de juny, ho va fer la promoció 2021. Amics i familiars van poder seguir de ben prop les dues graduacions a través de l’excel·lent realització en streaming.

El padrí de la promoció 2020 de totes les titulacions va ser el Dr. Sergi Corbella, exdegà de la FPCEE. De la promoció 2021, la padrina dels graus en Educació va ser la Sra. Carme Solé Vendrell, il·lustradora i escriptora, el padrí del grau en CAFE i de la primera promoció en Gestió Esportiva va ser el Sr. Ferran Martínez, exjugador del FCB de bàsquet, i la padrina dels graus en Logopèdia i Psicologia va ser la Dra. Teresa Anguera, catedràtica de Metodologia de la Universitat de Barcelona.

Els estudiants de la promoció 2020 que van fer els parlaments en representació dels diferents graus van ser els següents: Maria Espada, en representació d'Educació Infantil, Lis Cavero, en representació d’Educació Primària, Maria Blanca Sánchez, per Segones Titulacions, Mariona Peralta, pel grau en CAFE, Víctor Najas, per Logopèdia i Judith Clemente va representar el grau en Psicologia. Els presentadors dels actes van ser Andrea Gutiérrez i Clara Artés, en el primer acte dels graus en Educació, i Alba Méndez i Jordi Pumarola, en el segon acte dels graus en CAFE, Logopèdia i Psicologia.

Els estudiants que van fer els parlaments en els actes de la promoció 2021 van ser: Marina Tarrés i Laura Robles, en nom del grau en Educació Infantil, Carlota Millanes i David Monfort ho van fer en representació del grau en Educació Primària, Júlia Farré i Anna Francceli van representar Segones Titulacions en els graus d’Educació, Irene Hernández i Adrià Garcia van representar CAFE, Rafel Bonet i Morgan Ball, el grau en Gestió Esportiva, Agustín Alfredo Culquicóndor, va parlar en nom del grau en Logopèdia i Maria Morreres i Maria Renales van representar el grau en Psicologia. Els presentadors dels actes dels graus en Educació van ser Bet Soldevila i Pia Doménech, pels graus en Gestió Esportiva i CAFE van ser  Pablo Tugores i Irene Hernández, i per l’últim, l'acte dels graus en Logopèdia i Psicologia van ser Maria Andreina Escolana i Laia Suñé.

Al final dels actes, es van anunciar els premis als millors expedients i se’ls hi va entregar una placa. Van ser els següents estudiants:

 • Júlia Farré, Educació Infantil 2020

 • Esther Manzaneda, Educació Primària 2020

 • Susana Pradales, Segona Titulació en Educació Infantil 2020

 • Mireia Grandia, Segona Titulació en Educació Primària 2020

 • Javi Rodríguez, Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 2020

 • Víctor Najas, Logopèdia 2020

 • Mercè Puigfel, Psicologia, 2020

 • Marina Tarrés, Educació Infantil 2021

 • Marta Jaumà, Educació Primària 2021

 • Laia Vilàs, Segona Titulació en Educació Infantil 2021

 • Júlia Farré, Segona Titulació en Educació Primària 2021

 • Víctor Amo, Gestió Esportiva 2021

 • Sergio Loren, Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 2021

 • Natalie Emma Hiscock, Logopèdia 2021

 • Mercè Pallarès, Psicologia 2021