Es tenen en compte els objectius de l’agenda 2030 a les escoles i llars?
22.06.2021

Presentació de resultats del recull d’informació sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que han fet les estudiants de Pràcticum II del grau d’Educació Infantil de la FPCEE a les escoles on han fet les pràctiques.

Què s’ha fet i amb quina finalitat? 

El formulari que han respost les estudiants de Pràcticum II ha estat  un bon instrument per apropar-nos a les accions que es fan a les escoles i llars, a més de permetre recollir algunes dades per entendre el context de la consulta. Ens interessen les accions, ja que els objectius sense elles es buiden de contingut i perden el sentit. No cal dir que el paper de les mentores i les mestres d’aquestes escoles i llars ha estat fonamental per assolir la finalitat pretesa. 

Hem recollit 50 respostes, el 64% del Primer Cicle d’Educació Infantil i el 36% del Segon Cicle. Tot i la diferència en el percentatge, és molt positiu que tinguem prou resposta de cada cicle.

Quines són les prioritats de les escoles i les llars consultades? 

Hem organitzat els objectius per àmbits i aquests són els resultats: Social (ODS 1 al 5) 48%, Mediambiental (ODS 6 i 12 al 15) 36%, Econòmic (ODS 7 a l’11) 4%, De la pau (ODS 16) 6%, i De les associacions (ODS 17) 6%. Els àmbits social i mediambiental són els que més es tenen en compte a les escoles i llars consultades.

Quina ha estat la implicació dels membres de la comunitat educativa? 

També hem volgut saber el grau d’implicació dels diferents membres de la comunitat educativa i els resultats han estat els següents: mestres 100%, nens i nenes 72%, mares i pares 50%, i personal de cuina 50%. Cal remarcar el nivell d’implicació d’aquest dos col·lectius darrers, ja que diu molt de la seva presència a les escoles i llars.

Quines accions es porten a terme?

Hem diferenciat les accions per cicles. Podeu veure’n el resum a primer cicle i segon cicle. Podreu veure com hi ha un ventall prou ampli tot i que com ja hem dit, les accions es concentren en els àmbits social i mediambiental.

Per acabar

Com podeu veure ens hem apropat a com des d’unes escoles infantils s’actua per respondre als reptes de l’Agenda 2030.  A través d’accions concretes com les que us hem mostrat, aconseguirem que els infants d’avui puguin gaudir d’un entorn cada vegada més just, sa i saludable.

No podríem acabar aquest breu escrit sense agrair a les mestres i mentores la seva bona predisposició per col·laborar en les respostes del formulari ni tampoc sense agrair a les estudiants participants la recollida de la informació exposada en aquestes ratlles.

Per saber-ne més

Autoria: Alba Benavente, Lorena Collado, Judith Durán, Ivet Navas, Estel Torruella i Ignasi Oró (FPCEE Blanquerna-URL)

_________________________________________________________________________

Escoles i llars

Col·legi Montserrat, Llar d'Infants Escola Sant Gregori, EBM Xiroi, EBM La Mar Xica, EBM El Palomar, EBM: El Xalet de la Paperera, EBM Can Bacardí, EBM Patufet (Sant Feliu de Llobregat), EBM Els Patufets de Navas, Escola Bressol Fàbregas, Escola Bressol el mar (Sant Andreu), Escola Bressol Sol Solet, Escola Bressol Municipal de Gràcia, Escola Betània, Escola Ítaca, Escola Ginesta (Matadepera), Escola Pia Calella, Escola El Farell (Caldes de Montbui), Escola Garbí Pere Vergés (Badalona), Escola Joaquim Ruyra, Escola Sant Cristòfor, Escola de la Concepció, Escola Fedac Horta, Escola Collaso i Gil, Escola Juan Salamero (Gavà), Escola Àngela Roca (Viladecans), Fundació Llor, Institut Escola Plaça Comas, Institut - Escola Costa i Llobera, Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi, La Casa dels Infants La Muntanyeta, La Casa dels Infants Ca n'Aimeric, Vedruna Sant Sadurní d'Anoia (El Carme) i Vedruna Vall (Terrassa).

 

Primer cicle

Els ODS en el primer cicle d’educació infantil

  1. Social (ODS del 1 al 5)

L’àmbit social pretén oferir una educació de qualitat i conscienciar sobre la pobresa, la fam, la igualtat de gènere i la salut. A continuació, detallem algunes accions que realitzen les escoles bressols per treballar-ho.

Pel que fa a l’educació de qualitat (objectiu 4), els equips docents de les diferents escoles s'esforcen per oferir una educació òptima als infants -educant des d'una mirada inclusiva que respecta els ritmes individuals- i es prenen amb molta responsabilitat el seu paper com a referents, ja que, molts d’ells, es troben en continua formació i realitzen cursos sobre diferents aspectes pedagògics al llarg del curs.

Respecte al segon objectiu -fam zero-, la majoria d’escoles tenen molta cura de no malgastar el menjar, procurant que els infants no el tirin a terra i servint racions petites per evitar que sobri menjar. De la mateixa manera, algunes escoles tenen com a principi ètic no utilitzar aliments per jugar i experimentar. 

Un altre punt important, relacionat també amb el menjar, és l’objectiu 3 -salut i benestar-, que pretén vetllar per la salut dels infants. Les escoles vetllen per oferir a les criatures una alimentació de qualitat i menús saludables i equilibrats. A més, es porten a terme rutines saludables, com rentar-se les mans abans i després de dinar i després de jugar al pati, aprofitar els espais exteriors sempre que sigui possible, donar una gran importància al descans, etc. Així mateix, i tenint en compte la situació sanitària en què ens trobem, es tenen en compte les mesures higièniques més que mai.

Per últim, en relació a la igualtat de gènere, són molts els centres educatius que tenen en compte aquest punt i vetllen perquè hi hagi una igualtat real de gènere entre els alumnes, el professorat i tot el personal. Algunes escoles, de fet, han dut a terme accions concretes com la neteja de joguines sexistes i estereotipades, i la neteja de contes sexistes.

  1. Mediambiental (ODS 6 i del 12 al 15)

El canvi climàtic ha esdevingut una de les problemàtiques més urgents dels darrers anys, de manera que cal actuar activament per cuidar el planeta. Des de les diferents escoles de pràctiques, es duen a terme un seguit d’accions que contribueixen a aquesta conscienciació i sensibilització de l'acció climàtica. 

En concret, respecte a l’objectiu 12 -consum responsable-, la majoria d’accions van enfocades a evitar el malbaratament d’aigua. Algunes escoles fomenten l’ús responsable de l’aigua, ensenyant als infants que només s'utilitza quan és necessària i que, mentre s’ensabonen les mans, per exemple, han de tancar l’aixeta, o que la cadena el vàter només es tira un cop. A més, algunes també aprofiten l’aigua de la pluja per regar. 

Un altre objectiu que les escoles treballen molt explícitament és el 13 -acció pel clima-. Ho fan, sobretot, a través del reciclatge. En la majoria de centres educatius hi ha diferents contenidors per separar els residus -rebuig, paper i cartró, envasos i embolcalls, piles, etc. Així mateix, moltes llars d’infants utilitzen materials reciclats a l’aula i converteixen capses i envasos en joguines per als infants. A més, algunes també han reduït els plàstics d’un sol ús, per exemple, canviant els iogurts individuals per envasos de iogurt de cinc quilos.

També volem destacar l’objectiu 15 -vida d'ecosistemes terrestres-, ja que són moltes les escoles que tenen hort propi i fomenten la implicació dels infants en el seu manteniment, conscienciant-los així de la importància de la natura. Així mateix, algunes escoles elaboren també el seu propi compostatge.

  1. Econòmic (ODS 7 i 11)

Pel que fa a l'objectiu 7 - garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones -, la majoria d’escoles intenten reduir el consum energètic, gràcies a grans finestrals que permeten aprofitar al màxim la llum natural i apagar els llums quan no és necessari. A més, algunes utilitzen bombetes sostenibles.

D'altra banda, en referència a l'objectiu 11 - aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles -, trobem escoles que, tot i estar ubicades en entorns urbans, compten amb espais plens de natura (arbres, plantes, sorra, troncs…). Així mateix, es fomenta l'activitat cultural als barris als quals pertanyen i es convida als infants a conviure en el món tenint cura del medi i l'entorn que ens envolta.

  1. De la pau (ODS 16)

L'educació és l'eina més potent per promoure la pau i la justícia al món, ja que és el mitjà perquè els futurs ciutadans convisquin amb valors que els permetin viure en harmonia i treballar conjuntament per fer d'aquest món, un lloc millor per a tots.

Les llars d'infants participants en el formulari vetllen per mantenir un ambient de pau entre els infants i oferir una educació inclusiva, fomentant el respecte i la comunicació com a mitjà per resoldre els conflictes de forma pacífica.

  1. De les associacions (ODS 17)

Pel que fa a la involucració de les escoles bressol en l'àmbit de les associacions, malgrat no haver-hi gaire implicació, moltes d’elles formen part del programa Escoles + sostenibles que promou l'Ajuntament de Barcelona.

Una possible solució a aquesta manca de coneixement sobre els ODS, seria realitzar una iniciativa per comunicar i transmetre que, junts, podem construir un món més just i respectuós amb el medi ambient i amb les persones.

 

Segon cicle

Els ODS en el segon cicle d’educació infantil

Pel que fa al segon cicle d’educació infantil, que correspon a les edats de 3 a 6 anys, el formulari va ser respost per 19 estudiants de tercer curs del grau d’Educació Infantil. A continuació, anomenarem algunes de les propostes que s’han dut a terme a les diferents escoles de pràctiques en referència als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

  1. Social (ODS 1 al 5)

En l’àmbit social, es duen a terme diferents accions. En primer lloc, en referència a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 1, fi de la pobresa, en algunes escoles les famílies porten aliments i roba, per tal d’oferir-los a entitats o famílies que ho necessiten. També, s’intenta ajudar a famílies en risc d’exclusió social que són vulnerables i disposen de pocs recursos. 

En segon lloc, pel que fa a l’objectiu 2, fam zero, es duen a terme diferents accions, com ara oferir als infants l’oportunitat de beure un got de llet a l’hora d’esmorzar o donar-los una peça de fruita a l’hora de berenar. Alhora, s’ensenya als infants a menjar el que se’ls hi posa al plat i des de l’escola, s’intenta fer el menjar just pels infants que es queden al menjador, per tal de no llençar ni malbaratar els aliments.

En tercer lloc, en relació a la salut i el benestar, en moltes escoles es promou una alimentació saludable, evitant brioixeria industrial i aliments amb molt de sucre (sucs, llaminadures, xocolatines). És per això, que un dia a la setmana es convida a les famílies a portar una peça de fruita. Tanmateix, a l’hora del menjador, es fomenta una dieta mediterrània variada i equilibrada, sempre mantenint uns bons hàbits d’higiene (rentant les mans abans i després de dinar). 

En quart lloc, pel que fa a l’objectiu 4, educació de qualitat, alguns centres treballen per evitar l’absentisme escolar. També, ofereixen una formació a les famílies per aprendre l’idioma i endinsar-se en el món de les noves tecnologies. A més, s’ajuda a les famílies en relació a la gestió de beques i la coordinació amb els serveis socials. 

Per últim, alguns centres educatius tenen molt present la igualtat de gènere en el seu dia a dia. Cal destacar la celebració del dia de la dona (8 M), en la qual es van organitzar diferents activitats i racons per a totes les edats. Per exemple, es va explicar la història de diverses dones que van marcar per algun fet en concret, la nostra història. 

  1. Mediambiental (ODS 6 i 12 al 15)

En l’àmbit mediambiental, es duen a terme diferents accions per a fer del nostre planeta, un món millor. D’una banda, es dóna molta importància al reciclatge. En general, les instal·lacions de les escoles disposen de diferents contenidors per a classificar les deixalles (rebuig, orgànic, paper i cartró, plàstic i components electrònics). A més, es fomenta que les famílies siguin conscients de la importància del reciclatge, fomentant l’ús de carmanyoles i cantimplores reutilitzables per tal d’evitar el consum de paper de plata i de plàstic, uns materials que comporten una gran contaminació. La finalitat d’aquesta acció és fer un consum més responsable i donar peu a evitar la contaminació.

D’altra banda, per conscienciar als infants de la importància que té utilitzar adequadament les fonts d’energia, en alguns centres es promou el consum responsable de la llum, l’aigua i el paper. Per exemple, s’intenta utilitzar la llum natural, el consum responsable del paper a l’hora d’eixugar-se les mans, aprofitar l’aigua que els infants no utilitzen mentre es renten les mans per regar les plantes de l’aula, entre d’altres. 

Cal destacar una sortida que van dur a terme els nens i nenes de P4 d’una escola del Maresme en la qual van anar a recollir escombraries a la platja acompanyats de tutors/es i famílies que es van oferir voluntàries. 

Alhora, ens agradaria remarcar el gran prestigi de l’espai de l’hort dins dels centres educatius. És un espai on els infants aprenen a tenir cura de les plantes, ja que els aliments que en surten, després s’utilitzen a la cuina de l’escola. 

  1. Econòmic (ODS 7 a l’11), De la pau (ODS 16) i De les associacions (ODS 17)

En referència a aquests tres àmbits, podem concloure que no es fa gaire ressò a les escoles consultades i seria convenient treballar-los a partir de diferents accions econòmiques, solidàries i de convivència. 

Per saber-ne més

Diputació de Barcelona (s.d.) Agenda 2030. Recuperat a https://www.diba.cat/web/ods/que-son-els-ods

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (s.d.) Objectiu 2030. Recuperat a https://www.ccma.cat/tv3/super3/objectiu-2030/videos/