Intervenció en dificultats d'aprenentatge: dislèxia, discalcúlia, disgrafia i disortografia

Modality Online
Price 85€
escola-d-estiu11-CEE-026

Inscripció al curs

Inici del curs 4 de juliol 

Accés a la plataforma d'inscripció en línia

La inscripció podràs realitzar-la des del 21 de març fins al 26 de juny de 2022 clicant al següent:

Si no tens usuari Blanquerna, l'hauràs de crear clicant sobre l'opció "no tinc usuari" i registrant-te abans de seguir endavant amb el procés d'inscripció. Si tens qualsevol dubte sobre com fer el procés de registre o de matrícula, pots consultar la següent guia de matrícula


Descripció del curs

Curs a distància dirigit als professionals de l'àmbit de l'educació i salut que desitgen formar-se en els trastorns d'aprenentatge. És un curs teòric-pràctic, que inclou la definició dels mateixos així com amb el seu tractament.

En aquest curs descobrirem les característiques essencials de cada trastorn: dislèxia, discalcúlia, disgrafia i disortografia per afavorir-ne la detecció precoç. Dedicarem el gruix del curs a treballar estratègies, materials i eines pràctiques d'intervenció a l'aula. També introduirem pautes de comunicació efectiva amb els pares dels nens afectats. Analitzarem casos rellevants i practicarem les estratègies mitjançant l'elaboració d'un programa d'intervenció.

Etapa/destinataris

Infantil, primària i ESO

Pla de treball

Vegeu el pla de treball del curs.


Objectius

Els objectius que es proposa donar resposta són:

- Descriure les característiques essencials de cada trastorn: dislèxia, dèficit d'atenció, discalcúlia.

- Aprendre pautes de detecció a l'aula per afavorir la detecció precoç.

- Adquirir estratègies, materials i eines pràctiques d'intervenció a l'aula.

- Aportar estratègies de comunicació efectiva amb els pares dels nens afectats.

- Analitzar casos específics rellevants al context dels assistents al curs.

- Practicar les estratègies apreses mitjançant l'elaboració d'un programa d'intervenció a l'aula.


Continguts

Mòdul 1. Breu descripció dels trastorns.

Mòdul 2. Pautes de detecció a l'aula. Treball pràctic de detecció.

Mòdul 3. Estratègies i eines d'intervenció en cada trastorn. Treball pràctic de detecció sobre casos reals.

Mòdul 4. Estratègies de comunicació efectiva amb els pares o amb altres docents.

Mòdul 5. Revisió de casos reals: detecció i pautes d'intervenció a l'aula.

Mòdul 6. Treball pràctic sobre casos que els participants vulguin aportar.


Metodologia

La metodologia utilitzada combina una exposició teòrica amb anàlisi d'un cas. Una part del treball suposa la discussió i diàleg amb els assistents a partir de les seves pròpies experiències i exercicis dissenyats per aquest fi (entre ells dinàmiques i tècniques de rol o representació). Al final de cada sessió es demanarà que es realitzin tasques d'observació, registre o bé posar en pràctica algunes de les estratègies exposades en les sessions. Per tant la sessió següent s'iniciarà amb la revisió i posada en comú de les observacions realitzades.

Fomentar la discussió entre els assistents sobre temes que els preocupa. Es procurarà que sigui el grup el que plantegi o cerqui solucions, el ponent actuarà de moderador i d'especialista a qui es podrà recórrer en situacions complexes.


Docent

Laia Mijana Cristau. Pedagoga. Màster en Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge.


Contacte:

Contacte general: fpceefctp@blanquerna.edu

Informació sobre els cursos: sioefpcee@blanquerna.edu 

Qüestions i problemes relacionats amb la matrícula: FPCEESecretariaacademica@blanquerna.edu