Monogràfic la veu infantil: educació, avaluació i intervenció dels trastorns vocals en veu parlada i cantada

CoordinationMarta Jordana
cursos-de-formacio-continuada

Les alteracions de la veu en la infància són molt habituals i el seu abordatge sempre ha estat difícil. La mirada sobre el fenomen vocal dels nens i nenes demana una perspectiva amplia i dinàmica. Per aquest motiu, convoquem un monogràfic llarg per aprofundir en el coneixement de la disfonia infantil i practicar el màxim estratègies d’intervenció logopèdica

Objectiu

 • Dotar els assistents de recursos teòrics i pràctics per abordar la tècnica vocal i la intervenció logopèdica en les disfonies infantils amb qualitat i actualització, des d’una visió global de la patologia (enfoc multidisciplinar).

Objectius específics

 • Tenir coneixements de les bases anatomo-fisio-patològiques de la veu infantil i els seus trastorns (d’origen funcional i congènit) i de com intervenir-hi mitjançant la reeducació de la veu.
 • Tenir coneixements sobre acústica aplicada a l’exploració i a la intervenció dels trastorns vocals en nens.
 • Disposar d’eines per fer una correcte exploració i avaluació dels trastorns vocals en nens.
 • Relacionar els elements bàsics de la tècnica vocal amb les tècniques de reeducació que s'utilitzen habitualment en l’àmbit dels trastorns vocals en nens.
 • Disposar d’eines per aplicar el treball corporal al treball vocal en nens, tant en veu parlada com cantada.
 • Disposar d’eines per detectar possibles patologies vocals en l’aula de música o coral.
 • Conèixer com evoluciona la veu dels infants i així poder adaptar el repertori i les vocalitzacions amb salut.

Destinataris

Diplomats i graduats en Logopèdia; diplomats, llicenciats i graduats que hagin fet cursos d’especialització en logopèdia; titulats universitaris i metges amb interès pels trastorns de la veu; professors de música i de cant;  directors de corals infantils.

Programa

1. La disfonia infantil: Veu infantil i Patologia vocal infantil
2. Bases per al tractament logopèdic de la disfonia infantil
3. Taller d’intervenció logopèdica en disfonia infantil
4. Casos Pràctics de disfonia infantil
5. La veu cantada infantil.
6. Adequació de la tècnica vocal i del repertori a la veu infantil, aplicat a la classe o a l’assaig
7. Assaig amb cor pilot infantil

Professors

Dr. Bruno Coulombeau (Metge Foniatre, Hospital Femme Mère Enfant, Lyon)
Dra. Cori Casanovas (Metgessa Foniatra, Consulta Veu, ESMUC)
Dr. Josep Mª Vila (Logopeda i Psicòleg, Blanquerna)
Sra. Marina Pintanel (Logopeda, directora Centre Vincle)
Dra. Laura Gonzalez (Logopeda i directora de cors, Blanquerna)
Sra. Gemma Solà (Logopeda i Estill Master Trainer, Be Voice Logopedas)
Sra. Marta Jordana (Logopeda, Hospital Clínic de Barcelona, Blanquerna)

Matrícula

Inscripció virtual tancada del 13 d'abril fins al 5 de maig del 2021

 • El pagament es fa efectiu mitjançant aquest web amb targeta de crèdit (cliqueu inscripció virtual).
 • Si no es fa el pagament, la inscripció no queda registrada.
 • Només es retornarà l'import pagat en concepte d'inscripció al curs en el cas que aquest sigui anul·lat per la facultat.
 • La no adscripció a algun dels descomptes previstos per a diversos col·lectius és responsabilitat de l’inscrit.

Preu: 130 €
Dte. Col·legi de Logopedes de Catalunya: 10%

Per gaudir de la bonificació del 10% per ser membre del Col·legi de Logopedes de Catalunya, un cop fet el registre d'usuari de Blanquerna, s'ha d'enviar el rebut de pagament de la quota de col·legiat de l'any en curs a fpceeSecretariaAcademica@blanquerna.url.edu
Seguidament Secretaria Acadèmica personalitzarà la bonificació i enviarà un correu electrònic a l'interessat amb la indicació que pot formalitzar la inscripció. En cas de no realitzar aquest procediment, l'interessat no podrà gaudir de la bonificació.

Si tens qualsevol dubte sobre com fer el procés de registre o de matrícula, pots consultar la següent guia de matrícula.

Informació d'interès

Per tenir dret al certificat d'aprofitament l'assistència és obligatòria en un 80% del curs.
Els certificats es lliuren en mà al seu titular. Si el titular del certificat no el pot recollir personalment, cal que qui el reculli presenti l'autorització corresponent signada pel titular.
Segons l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, aquest curs està considerat com a formació permanent del professorat no universitari.

Lloc de realització

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL
C. Císter 34
​08022 Barcelona