Alimentació i nutrició per a una vida saludable [Curs tancat]

Price 85€
escola-d-estiu11-CEE-029

Inscripció al curs

Inici del curs 1 de juliol 

Accés a la plataforma d'inscripció en línia

La inscripció podràs realitzar-la des del 3 de maig fins al 27 de juny de 2021 clicant al següent:

 • CURS TANCAT

Si no tens usuari Blanquerna, l'hauràs de crear clicant sobre l'opció "no tinc usuari" i registrant-te abans de seguir endavant amb el procés d'inscripció. Si tens qualsevol dubte sobre com fer el procés de registre o de matrícula, pots consultar la següent guia de matrícula


Descripció del curs

Curs orientat a revisar els aspectes bàsics de nutrició i dietètica en l'ésser humà de forma divulgativa per donar eines per a fomentar hàbits alimentaris saludables.

 

Pla de treball

Vegeu el pla de treball del curs


Objectius

 • Revisar els aspectes bàsics de nutrició i dietètica en l'ésser humà.
 • Aprofundir en els aspectes de nutrició en les diferents fases del desenvolupament.
 • Els requeriments en situacions normals.
 • La valoració de l'estat nutricional.

Continguts

1. L'energia, principis immediats
2. Nutrients no energètics
3. Digestió, absorció i metabolisme dels nutrients
4. Grups d'aliments
5. L'equilibri alimentari
6. Qualitat i higiene dels aliments


Metodologia

La metodologia respon a una combinació d'estratègies adreçades a què l'alumne/a assoleixi els objectius i continguts del curs. En el cas dels continguts de modalitat teleformació, les estratègies van dirigides sobretot a què l'alumne/a sigui autònom/a en el seu procés d'aprenentatge, però que no se senti sol durant el mateix.

En les classes que es programin en Aula Virtual, el professor/a farà ús d'estratègies per mantenir l'atenció de l'alumnat durant la sessió i crear cohesió en el grup. Serà un espai per aclarir dubtes que puguin haver sorgit prèviament i per tractar temàtiques concretes de major complexitat.

Estratègies metodològiques:

 • Programar el treball combinant tasques individuals amb altres col·laboratives.
 • Presentar documents de consulta sobre el contingut del curs en diferents formats.
 • Publicar tota la informació del curs des de l'inici: durada, sistema d'avaluació, criteris d'avaluació, índex de continguts, objectius, especificacions tècniques necessàries per a fer un bon seguiment de la formació, indicacions sobre les funcions essencials de la plataforma on està publicada la formació (guia didàctica i d'ús).
 • Proporcionar una guia metodològica sobre el funcionament del curs i dels espais comuns.
 • Establir uns objectius clars, generals i específics, des del principi de la formació.
 • Dotar a l'alumnat d'instruments i eines digitals que siguin intuïtives i fàcils d'utilitzar per accedir als continguts. L'objectiu és que els/les participants siguin autònoms i autònomes en el seu procés d'aprenentatge.
 • Donar accés a l'alumnat a espais comuns de l'aula, on els participants a la formació puguin plantejar dubtes, preguntes, aportar informació d'interès, presentar-se a la resta de companys i companyes, etc.
 • Des del tauler de l'aula s'ha d'explicar com estudiar els continguts, quina ha de ser la seqüència d'aprenentatge i el procés d'avaluació.
 • Donar feedback als participants del curs, si escau, després de la correcció dels exàmens i pràctiques.
 • Acompanyar als participants en tot moment, resolent tots els dubtes, contestant a les preguntes, aconsellant-lo, en definitiva; aconseguir que no se senti mai sol durant la formació.
 • Dinamitzar l'aula amb missatges informatius, recordatoris, que siguin alentidors, positius i motivadors. Fomentar d'aquesta manera la participació de l'alumnat en els espais comuns.
 • La formació ha de dinamitzar-se per un tutor o tutora i per una professora o professor expert. En algunes ocasions els dos rols poden recaure en una mateixa persona.
 • En les classes que es programin en Aula Virtual, el professor/a farà ús d'estratègies per mantenir l'atenció de l'alumnat durant la sessió i crear cohesió en el grup. Serà un espai per aclarir dubtes que puguin haver sorgit prèviament i per tractar temàtiques concretes de major complexitat.

Docent

Marta González Caballero. Diplomada en dietètica i nutrició humana. Docent a seminaris de la UOC, màster oficial de nutrició i salut de la UOC, màster oficial de nutrició en l'activitat física i esport, cursos professionalitzadors d'alimentació i salut de UOCX, cursos ocupacionals d'alimentació, atenció sociosanitària i ajuda a domicili del Soc, cursos de grau mig d'auxiliar d'infermeria i grau superior d'higiene bucodental i documentació sanitària.


Contacte:

Contacte general: fpceefctp@blanquerna.edu

Informació sobre els cursos: sioefpcee@blanquerna.edu 

Qüestions i problemes relacionats amb la matrícula: FPCEESecretariaacademica@blanquerna.edu