Del núvol a l'aula [Curs tancat]

Price 85€
escola-d-estiu11-CEE-023

Inscripció al curs

Inici del curs 1 de juliol 

Accés a la plataforma d'inscripció en línia

La inscripció podràs realitzar-la des del 3 de maig fins al 27 de juny de 2021 clicant al següent:

  • CURS TANCAT

Si no tens usuari Blanquerna, l'hauràs de crear clicant sobre l'opció "no tinc usuari" i registrant-te abans de seguir endavant amb el procés d'inscripció. Si tens qualsevol dubte sobre com fer el procés de registre o de matrícula, pots consultar la següent guia de matrícula


Descripció del curs

Exploració d'eines informàtiques per a millorar la interacció, la col·laboració i l'autonomia de l'aprenent.
La tecnologia i les eines digitals són des de fa temps cada cop més presents al món de l'educació. Les actuals circumstàncies derivades de la situació sanitària han augmentat la necessitat que tenen els docents de conèixer eines digitals per a dur a terme la seva tasca pedagògica, tant a l'aula com en entorns no presencials. En aquest curs es proposa explorar algunes d'aquestes eines que poden ajudar els professionals de l'educació a posar-se al dia per tal de potenciar la interacció, l'aprenentatge col·laboratiu i la co-construcció de coneixement basant-se en les teories socioconstructivistes de l'educació.

Etapa/destinataris

Primària i ESO

Pla de treball

Vegeu el pla de treball del curs


Objectius

  • Ser capaç de dissenyar activitats interactives en línia
  • Ser capaç de dissenyar activitats en línia que facilitin la interacció entre l'alumnat i l'avaluació entre iguals
  • Ser capaç de dissenyar activitats en línia que permetin l'aprenentatge col·laboratiu
  • Ser capaç de dissenyar petits itineraris gamificats en línia.

 


Continguts

Eines per a crear activitats interactives en línia:

Qüestionari (Moodle) - Tasca amb test (Google)
Flippity (Gestió de la classe)
H5P (Fitxes de diàleg, Vídeo interactiu...)
Live Worksheets
Genial.ly (Plantilles d'activitats interactives)
Educaplay (Videoquiz, Relacionar mosaic, Mapa interactiu, Diàleg)

Eines per a crear activitats per a la interacció entre l'alumnat:

Padlet (Conversa)
Flipgrid
Fòrums (Moodle) - Pregunta (Google Classroom)
Xat (Moodle i Google)

Eines per a crear activitats col·laboratives en línia:

Flippity (Fitxes, Timeline)
Padlet (Mapes interactius, Mur, Cronologia)
Google (Google Docs, Google Slides)
Mentimeter (Núvols de paraules)
Glossari (Moodle)
Wiki (Moodle)
Tasca en grup. (Moodle)

Eines per a l'avaluació entre iguals i l'autoavaluació:

Fòrum
Glossari de Moodle
Open Ended de Mentimeter
Flipgrid
Rúbrica (Moodle i Google). Guia d'avaluació (Moodle)
Google Sites (portafoli)

Eines per a crear activitats d'itineraris gamificats:

Educaplay
Mentimeter (Votacions, Who will win?, 100 Points, Multiple choice, Image choice)
Compleció de l'activitat (Moodle)
Restriccions d'accés (Moodle)
Permisos locals (Moodle)
Flippity (Quiz)
Genial.ly (Plantilles de joc)
Reptes, Nivells, Insígnies (Moodle)

 


Metodologia

Es proposa una formació a través de la plataforma Moodle i altres eines de comunicació on la interacció sigui al centre.

El curs s'estructura en 5 Mòduls:

Mòdul 1: creació d'activitats interactives (6 hores)
Mòdul 2: interactuar (6 hores)
Mòdul 3: aprendre col·laborativament (6 hores)
Mòdul 4: avaluar-se (4 hores)
Mòdul 5: aprendre amb tècniques de joc (introducció a la gamificació) (8 hores)

Cada mòdul constarà d'una primera part on es presentarà la matèria, convidant els participants a investigar alguns dels recursos proposats, i una segona part en què cada participant haurà de dissenyar una o més activitats d'ensenyament-aprenentatge, fent servir algunes de les eines que s'hagin vist al mòdul, amb el benentès que no necessàriament s'han de fer servir totes les que es proposen. Per a fer la proposta d'activitat els participants hauran d'interactuar amb el formador i amb els altres participants, tot compartint les activitats proposades. Aquestes activitats es faran bé individualment, bé en col·laboració tot fent servir les eines informàtiques, o bé hi haurà un treball individual posterior a una interacció.

Nota: Tant els continguts com la seqüenciació es poden anar adaptant a mesura que s'avanci en el curs en veient les necessitats i/o coneixements dels participants, de manera que es poden afegir o treure continguts, o seqüenciar-los de manera diferent.

 


Docent

Josep Borràs i Mora. Llicenciat en filologia anglogermànica, en l'especialitat d'alemany. Postgrau en docència de l'alemany com a llengua estrangera. Formació específica en eines TIC / TAC en diferents cursos de formació. Coautor del material interactiu Klick mal per a l'aprenentatge de l'alemany a secundària. 2012-2020 coordinador d'informàtica i de recursos TIC / TAC de l'Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona-Drassanes, amb tasques que comprenen entre d'altres la gestió del web i les xarxes socials, l'administració de la plataforma Moodle i formació en l'ús de recursos digitals per al professorat del centre.

 


Contacte:

Contacte general: fpceefctp@blanquerna.edu

Informació sobre els cursos: sioefpcee@blanquerna.edu 

Qüestions i problemes relacionats amb la matrícula: FPCEESecretariaacademica@blanquerna.edu