STORYTELLING: comencem amb un conte? [Curs tancat]

Price 85€
escola-d-estiu11-CEE-020

Inscripció al curs

Inici del curs 1 de juliol 

Accés a la plataforma d'inscripció en línia

La inscripció podràs realitzar-la des del 3 de maig fins al 27 de juny de 2021 clicant al següent:

  • CURS TANCAT

Si no tens usuari Blanquerna, l'hauràs de crear clicant sobre l'opció "no tinc usuari" i registrant-te abans de seguir endavant amb el procés d'inscripció. Si tens qualsevol dubte sobre com fer el procés de registre o de matrícula, pots consultar la següent guia de matrícula


Descripció del curs

En aquest curs veurem recursos, materials i idees per treballar l'anglès a l'Educació Infantil i el Cicle Inicial, tenint molt presents les condicions poc favorables en les quals sovint es duen a terme les classes de llengua estrangera: grans grups heterogenis d'alumnes en general poc exposats a l'anglès.
Veurem com el conte és un punt de partida i un element clau que ens ajuda a contextualitzar el llenguatge que després també es treballarà a través de jocs, cançons, rutines, etcètera. Parlarem també de com aconseguir que els nostres alumnes participin activament i de manera dinàmica i efectiva en els mateixos aprenentatges.
Aquest curs busca, finalment, ser un espai on tots compartim les nostres experiències a l'aula, i així enriquir-nos els uns als altres.

Etapa/destinataris

  • Infantil i primària

Pla de treball

Vegeu el pla de terball del curs


Objectius

  • Fer que hom comenci a plantejar-se un enfocament diferent en la metodologia emprada per ensenyar anglès.
  • Donar a conèixer la importància d'ensenyar anglès de manera efectiva ja des d'edats primerenques.
  • Mostrar activitats pràctiques, dinàmiques, efectives i participatives (motrius, sensorials, visuals, tàctils, auditives) que fomenten l'ús de l'anglès, i fàcils de dur a terme en contextos d'ensenyament-aprenentatge poc favorables.
  • Mostrar un ventall ampli i divers de recursos, i com utilitzar-los.

Continguts

1. Presentació
2. Base teòrica molt breu, per situar-nos
3. Storytelling: històries com a punt de partida
4. Songs and action songs (TPR): música i moviment
5. Games: jocs
6. Rutines: weather, greetings, feelings...
7. Altres: aspectes clau a tenir en compte per a la gestió dels alumnes a l'aula, crafts, com treure profit d'una worksheet, criteris d'avaluació...
8. Resources and materials: importància del treball amb materials manipulatius, visuals i sensorials.


Metodologia

Format online, materials manipulatius, interacció amb els participants en la mesura que aquest format permet.


Docent

Carme Riba Sadurní. Mestra Especialista d'Anglès, Màster Oficial en Lingüística Aplicada a l'Anglès com a Llengua Estrangera, Didàctica de l'Anglès a Educació Infantil, Metodologia Bilingüe a l'Educació Infantil.

 


Contacte:

Contacte general: fpceefctp@blanquerna.edu

Informació sobre els cursos: sioefpcee@blanquerna.edu 

Qüestions i problemes relacionats amb la matrícula: FPCEESecretariaacademica@blanquerna.edu