Taller de gestió docent a l'aula [Curs tancat]

Price 85€
escola-d-estiu11-CEE-004

Inscripció al curs

Inici del curs 1 de juliol 

Accés a la plataforma d'inscripció en línia

La inscripció podràs realitzar-la des del 3 de maig fins al 27 de juny de 2021 clicant al següent:

 • CURS TANCAT

Si no tens usuari Blanquerna, l'hauràs de crear clicant sobre l'opció "no tinc usuari" i registrant-te abans de seguir endavant amb el procés d'inscripció. Si tens qualsevol dubte sobre com fer el procés de registre o de matrícula, pots consultar la següent guia de matrícula


Descripció del curs

Dinàmiques per conèixer eines, metodologies i estratègies per a la gestió docent a l'aula d'aprenentatge i millorar els processos que facilitin l'obtenció i adquisició de les competències curriculars dels alumnes. Compartir coneixement entre professionals de l'educació en habilitats i aptituds que fomentin la innovació educativa i la millora dels resultats de l'alumnat en els processos dinàmics d'ensenyament i aprenentatge. Com treballar amb alumnes amb trastorns de l'aprenentatge i el desenvolupament. Conèixer bones pràctiques de gestió a l'aula. Conèixer propostes innovadores en el camp de l'educació. L'Orientació Educativa com a servei per a la millora de la presa de decisions dels alumnes i de les famílies.

Etapa/destinataris

 • Primària i ESO

Pla de treball

Vegeu el pla de treball del curs


Objectius

 • Millorar les competències personals de gestió dels alumnes.
 • Adquirir i ser capaç d'utilitzar recursos per l'orientació educativa.
 • Ser capaç d'aplicar nous recursos metodològics per a la gestió dels processos d'ensenyament i aprenentatge dels alumnes.
 • Conèixer i ser capaç d'aplicar recursos per avançar cap a una educació inclusiva.

Continguts

 • Introducció a la gestió educativa: què és, qui la fa, per a què serveix?
 • La gestió bàsica: el currículum personal de l'alumna.
 • Tècniques d'observació a l'aula i com gestionar la informació.
 • La persona tutora com a responsable de la gestió bàsica del grup.
 • Planificació i organització de la informació. Protocols d'actuació.
 • L'acció tutorial i la gestió docent: eines, metodologies i recursos.
 • La gestió dels espais, del temps i dels recursos: eines i procediments.
 • Les entrevistes amb els alumnes.
 • Les entrevistes amb les famílies.
 • La coordinació del professorat.
 • Sociograma.
 • DAFO.
 • Dinàmiques de grup.
 • El projecte de grup.
 • Pautes per detectar i treballar amb alumnat amb trastorns d'aprenentatge
 • L'orientació educativa: què és, objectius, pautes.
 • El manual de "bones pràctiques".
 • Projectes d'innovació educativa.
 • Suports externs a la gestió docent.
 • El benestar docent.

Metodologia

La metodologia bàsica consistirà en:
A) Presentació del contingut.
B) Coneixement i elaboració de recursos.
C) Debat i diàleg entorn dels recursos.
D) Propostes i pautes per a la gestió docent.
Durant tot el procés de treball es prioritzarà la pràctica docent dels continguts. Diàleg constant i obert entre els participants del taller.


Docent

Josep Basart Pinatel·li. Llicenciat en Filosofia i en Ciències de l'Educació. Titular de centre de psicopedagogia privat CPIAM. Assessor pedagògic privat. Professor a Blanquerna-URL i a La Salle-URL.


Contacte:

Contacte general: fpceefctp@blanquerna.edu

Informació sobre els cursos: sioefpcee@blanquerna.edu 

Qüestions i problemes relacionats amb la matrícula: FPCEESecretariaacademica@blanquerna.edu